Ärkebiskop Antje svarar Israels ambassadör

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkan stöder fullt ut Israel som en suverän stat inom internationellt erkända gränser. Vi har aldrig förespråkat någon bojkott av Israel eller israeliska varor, men däremot en ursprungsmärkning av varor från ockuperade områden. Det skriver ärkebiskop Antje Jackelén i Sydsvenskan, i en replik till Israels ambassadör Isaac Bachman.

Det hör nog till ovanligheterna att någon som är inbjuden till ett samtal några dagar innan mötet via medier riktar hårda anklagelser mot sin värd. När ambassadör Isaac Bachman väljer att göra så under Aktuella frågor (Sydsvenskan 6/3) har det kanske mer att göra med den israeliska valkampen än med Svenska kyrkan.

Oavsett skälet behövs en replik eftersom Bachman är uppenbart felinformerad.

Svenska kyrkan beskylls för att sprida antijudiska tankefigurer genom att, som det påstås, kyrkomötet 2012 officiellt antog Kairos-Palestinadokumentet.

Sanning är att Kairosdokumentet aldrig antogs av kyrkomötet som ett officiellt dokument. Det rekommenderades dock för studium, helt i linje med att det är vår önskan och vår skyldighet att lyssna på våra medkristna i världen, inte minst den krympande skaran kristna i Mellanöstern.

Officiellt antaget av kyrkomötet är däremot ett annat dokument, Guds vägar, som sedan 2001 uttrycker Svenska kyrkas officiella hållning i dialog med judendomen. Dokumentet betonar uppfattningen att Guds förbund med det judiska folket står fast och uttrycker även att:

"I vår kyrka vill vi arbeta för att få bort allt som kan tolkas som antisemitism eller förakt för det judiska folket och försvara dess rätt till sin historia, sin tro och sina seder."

I höstas beslöt kyrkomötet att på nytt anbefalla Guds vägar till studium i kyrkan.

Svenska kyrkan stöder fullt ut Israel som en suverän stat inom internationellt erkända gränser. Vi har aldrig förespråkat någon bojkott av Israel eller israeliska varor, men däremot en ursprungsmärkning av varor från ockuperade områden. En sådan skulle möjliggöra för konsumenter som gärna stöder staten Israel, men som inte accepterar ockupationen, att fortsätta köpa varor från Israel.

Som kristen kyrka och i synnerhet som luthersk kyrka är avståndstagandet från antisemitism ytterst viktigt för oss, eftersom vi har del av ett historiskt arv som i varierande mått innehåller ersättningsteologi, det vill säga tanken att kyrkan har ersatt judendomen som därigenom har förlorat sin legitimitet.

Mitri Raheb är präst i den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det heliga landet, med vilken Svenska kyrkan genom Lutherska världsförbundet står i kyrkogemenskap. Det innebär att det är naturligt för oss att dela altare och predikstol. I sin predikan som finns tillgängligt på nätet tar han tydligt avstånd från ersättningsteologi:

"Ersättningsteologi är farlig. Den är farlig därför att den är exklusiv, den tolererar inte pluralism. Ersättningsteologi är farlig för den bygger på arrogans. När folk tar sig rättigheten att bestämma vem som är utvald och vem som inte är det, vem som hör till de bevarade och vem som inte gör det, vem som är kosher och vem som inte är det, vem som är ond och vem som inte är det, då handlar det om hybris, och det har ingenting med sann tro att göra. Sann tro inkluderar människor, exkluderar dem inte. Sann tro är ödmjuk och hoppas på frälsning för alla människor."

Samtal försvåras när sanning förvrängs och svar som getts tidigare ignoreras. Jag hoppas ändå att det finns en vilja att lyssna på varandra inte bara hos oss utan även hos ambassadör Bachman. Mina företrädare har haft liknande möten som det jag nu inbjudit till. Det är min ambition att detta ska fortsätta och att en god dialog ska vara möjlig. I den bemärkelsen ser jag fram emot mötet som äger rum idag.

Artikeln publicerades i Sydsvenskan den 9 mars 2015.