Årets kulturstipendier delas mellan sju projekt

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan delar varje år ut 500 000 kronor till olika kulturprojekt om livsfrågor. Årets stipendiater arbetar bland annat med teman som den frihetsberövades verklighet, landgrabbing och gestaltning av djurarter som människan utrotat, men också med utveckling av psalmen och koralen i en digital klangvärld.

Stipendieutdelningen sker under kyrkomötets andra session i Uppsala, den 18 november klockan 18. 00 i Uppsala Konsert och Kongress.  Då framförs också ett kulturprogram hämtat från något av fjolårets stipendier.

2014 års stipendieprojekt

SCENKONST

Orionteatern, Stockholm, 100 000 kronor för ”Det flygande barnet”.
En existentiellt angelägen text möter musikaliska improvisationer och strålande skådespelare i en formstark uppsättningsidé. ”Det flygande barnet” innefattar såväl scenisk experimentlusta som en stark vilja att gestalta och utforska livets allra mörkaste ögonblick.

Bildkonst
Anna Olsson, Göteborg, 100 000 kronor för ”Möten i isolering”.
Vävandets traditionella uttryck och tidskrävande metod ger på ett oväntat sätt språk åt en annan sorts långsamhet – den frihetsberövades. I en serie starka bildvävar med motiv hämtade från textilkonstnären Anna Olssons möten med interner på fångvårdsanstalter berättar hon om en verklighet som ofta glöms i dagsdebatten.

Film

Elin Kamlert och teamet bakom "Land", Malmö, 100 000 kronor.
Filmen ”Land” undersöker företeelsen ”land grabbing” och jakten på det gröna guldet i Afrika. Den enskilda människans traditionella liv ställs mot en global ekonomis egen logik och ökad ekonomisk tillväxt, även lokalt.

Musik

Frida-Li Lövgren, Stockholm, 50 000 kronor för ”Fides”.
Ett gränsöverskridande arbete med att utveckla psalmen och koralen i en elektronisk musikalisk klangvärld. Frida-Li Lövgren är utbildad inom konst och textil men är idag huvudsakligen verksam som musiker, med spelningar både i Sverige och internationellt.

Litteratur

Åsa Maria Kraft, Lund, 50 000 kronor för ”Randfenomen” och
Jonas Brun, Stockholm, 50 000 kronor för ”Hermafroditos”.
”Randfenomen” är en diktsamling som handlar om helgon, tidsresor och pronomen. Inspirationen har varit bilder ur medeltida bestiarier sammankopplade med bl a honungsbiets minskande antal i vår tid. Åsa Maria Krafts kombination av aktualitet och konstnärlig uppfinningsrikedom ger läsaren nya öppningar till världen.

Jonas Bruns projekt ”Hermafroditos” är en roman om könsöverskridanden och identitet utifrån såväl mytiskt stoff som moderna texter. Berättelsen handlar om den repression normbrytande individer utsätts för men också den styrka som finns i att forma sitt eget öde utanför ramarna.

Genreöverskridande (bildkonst, film, poesi)

Johannes Heldén, Stockholm, 50 000 kronor för ”Ekopoesi”.
Projektet ”Ekopoesi” innebär en gestaltning av djurarter utrotade av människan – ett slutgiltigt arkiv över det som aldrig kommer tillbaks, kombinerat med poetiska inventioner och intervjuer. En del av verket är en textgenerator som kontinuerligt skapar nya fiktiva arter som dör och försvinner i ett ögonblick. Projektet manifesteras i en utställning, en film och en trycksak.

Svenska kyrkans kulturstipendier vänder sig till kulturarbetare inom alla konstformer.

Genom stipendierna vill Svenska kyrkan uppmuntra till utbyte mellan kyrkan och kulturutövare i ett gemensamt nyskapande arbete kring livsfrågor, kristen trostolkning eller centrala religiösa motiv.  

Svenska kyrkans kulturstipendier>>

Svenska kyrkans kulturstipendier