Meny

Arbetsgrupp på temat 'Narrativ och Media' möttes i Bratislava

I juni samlades 17 personer i Bratislava för arbetsgruppen om 'Narrativ och Media' i relation till interreligiös praktik, migration och tillsammansskap.

Gruppens sammanträde markerar det tredje mötet av detta slag, där arbetsgrupper bestående av särskilt inbjudna deltagare, träffas på olika håll i Europa. Under några dagar arbetar man intensivt med att tillsammans spåna kring aktuellt tema och fokus, i detta fall om Narrativ och Media. Deltagarna har sitt ursprung i olika länder men har gemensamt att de alla nu bor och verkar i Europa. Bland de slutsatser som drogs från samtalen ryms:

  • Att det finns en stor okunskap i samhället kring migration och flyktingfrågor, och att den okunskapen utnyttjas av polariserande krafter. Okunskapen gör det möjligt att, som Anna från Polen berättade, sammanblanda begreppen ”flykting” med ”muslim”, och ”muslim” med ”terrorist” – något som ofta gör en mer nyanserad diskussion nästan omöjlig att föra.
  • Att narrativ ofta formas innan de människor man talar om anländer. I Slovakien, berättade de slovakiska deltagarna Katarina och Miroslav, talar många politiker om faran med att släppa in flyktingar i landet – samtidigt som endast en handfull personer faktiskt gavs asyl i Slovakien under 2018.
  • Flera av deltagarna, som alla arbetar med media, kommunikation och narrativ inom trosbaserade organisationer eller på religiös grund, talade om hur hatretorik – men också kriminalisering av humanitärt arbete (till exempel kriminalisering av räddningsaktionerna i Medelhavet) skrämmer dem. Det är inte alltid ofarligt att kommunicera kring migration, och ibland inte heller kring religion. Tillgången till en mötesplats på det sätt som En värld av grannar möjliggör sågs därför som mycket värdefullt av deltagarna.
  • Deltagarnas gemensamma råd till andra trosbaserade organisationer är att använda sin kunskap och sina erfarenheter för att bidra till ett mer konstruktivt narrativ kring frågor om migration och om religion – tillgängliggör! Församlingar och trosbaserade organisationer har ofta stora nätverk med människor som de kan sätta journalister i kontakt med. 
  • Slutligen konstaterade gruppen att i en samtid som ofta bara vill berätta en svart-vit historia måste vi, inte minst som troende, insistera på att tillvaron är komplex och vi är satt att verka i det komplexa. En väg att gå, menade gruppen, är att istället för att alltid fokusera på ett problem-lösning-narrativ lägga lite mer energi på att formulera en vision och ett narrativ för vilken framtid vi vill ha.

Dagarna genererade också nya samarbeten mellan deltagare. Ett exempel är kontakten som knöts mellan redaktörer för de båda online-baserade magasinen ”Islamista” (polska) och ”Amal, Berlin!” (arabiska). Den förstnämnda drivs av Anna och Karol från Polen, som båda arbetar som journalister. Islamista ägnar sig åt att folkbilda kring islam, flyktingskap, mottagande och människorna bakom rubrikerna. Anna och Karol intervjuades om sitt arbete i Amal, Berlin!.

Anna och Karol driver bloggen Islamista som folkbildar kring islam, flyktingskap, mottagande och människorna bakom rubrikerna. Bild: Albin Hillert

Amal, Berlin! består i sin tur av professionella journalister med ursprung i Syrien, Egypten, Afghanistan och Iran. Läsekretsen är framför allt personer som nyligen anlänt till Tyskland och språken är tyska, farsi/dari och arabiska. 

”Att kunna läsa om och hålla sig uppdaterad kring vad som händer i den egna staden är viktigt för att känna sig tillhörig”, säger Abdolrahman Omaren, som deltog i arbetsgruppen i Bratislava. Omaren har även skrivit om arbetsgruppens träff på sajten (arabiska). 

Abdolrahman Omaren skriver för online-magasinet Amal, Berlin!

Amal, Berlin! är en del av Evangelischen Journalistenschule, som drivs av den tyska lutherska kyrkan EKD. Skälet att kyrkan engagerar sig i ett sådant arbete är enkelt - bara den som vet vad som händer kan känna sig hemma.