Antje Jackelén blir ny ärkebiskop i Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad Ändrad

Lunds biskop Antje Jackelén fick 55,9 procent av rösterna i ärkebiskopsvalet och därmed har Svenska kyrkan valt sin nya ärkebiskop. Hon tas emot vid en tv-sänd högmässa i Uppsala domkyrka söndagen den 15 juni 2014 och är den första kvinna som valts till ärkebiskop i Svenska kyrkan.

– Jag är omtumlad och mycket glad och tacksam för det starka stödet. Det känns också bra att ha åtta månader att förbereda mig inför tillträdet. Under den tiden fortsätter jag mitt arbete som biskop i Lunds stift, säger biskop Antje Jackelén.

Antje Jackelén har varit biskop i Lunds stift sedan 2007. Hon är född och uppvuxen i Tyskland och prästvigdes 1980 för Stockholms stift.

Totalt antal möjliga röster: 325 (Stiftsstyrelserna/
domkapitlen: 243 röster, kyrkostyrelsen: 15 röster, Uppsalas präster/diakoner/elektorer: 67 röster)

Den slutliga, definitiva sammanräkningen av resultatet i ärkebiskopsvalet görs av Uppsala stifts stiftsstyrelse den 21 oktober 2013.

Röstberättigade
Ärkebiskopen väljs av ledamöterna i kyrkostyrelsen och av ledamöterna i samtliga stifts domkapitel och stiftsstyrelser. Eftersom ärkebiskopen också är biskop i Uppsala stift röstar även diakoner, präster och elektorer i Uppsala stift, vars röster delas med 10. Se även bifogat faktablad.

Preliminärt valresultat