Närbild på ett kvinnoöga.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Åt mig har getts all makt – 22 maj

Nyhet Publicerad Ändrad

Tror du på Gud, frågade jag en man som ville diskutera religion med mig. Det gör jag väl i någon mening, svarade han.

TANKAR INFÖR heliga trefaldighets dag

 

Tror du på Gud, frågade jag en man som ville diskutera religion med mig. Det gör jag väl i någon mening, svarade han.

Heliga Trefaldighets dag handlar om vem Gud är och vad vi menar med Gud, det vill säga vilka bilder vi gör oss av Gud.

Gud tillhör det outsägliga som vi inte har något annat sätt att beskriva på än med våra begränsande ord och uttryck. Och för att göra det behöver vi både symboler och bildspråk.

Bilden av Gud som en dömande och straffande person är inte ovanlig. En sträng gud som vi borde passa oss för. Triangeln med ögat, som gudsbild i många kyrkor, är inte alltid så tillitsskapande utan kan uppfattas mer som ett uttryck för att Gud ser dig som en obarmhärtig övervakningskamera var du än är och gör. Och bilden av Gud som en äldre vis och allvarlig man som finns någonstans ovan där tycks hänga sig kvar och verkar inte så ovanlig som man kanske tror.

Men att tala om gudsbild utifrån ett kristet perspektiv kan man inte göra utan att tala om Jesus. Han som sa: Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden, som det står i evangelietexten för Heliga Trefaldighets dag.

Det som var anstötligt med Jesus var inte att han botade sjuka, uppväckte döda, talade för de fattiga och förtryckta. Nej, det som väckte anstöt var hans stora anspråk, att han sa sig vara Guds son.

Och det är detta som är det centrala i den kristna tron. Gud blev människa och synlig i ett barn som föddes i Betlehem, växte upp i Nasaret, var verksam i trakten av och i Kafarnaum och som dog i Jerusalem. Han har visat oss vem Gud är. Jesus är den sanna gudsbilden. Sann Gud och sann människa. Det gudomliga har därmed blivit mänskligt och det mänskliga gudomligt.

Jesus visade genom sitt liv vad Gud är och vad gudstron innebär. Den påverkar konkret hur vi lever våra liv. Jesus sammanfattade lagens bud i kärleksbudet om att älska Gud, sin nästa och sig själv. Kärleken till Gud är en kärlek till andra och därmed en kärlek till livet. Det betyder att bejaka det liv som vi fått av Gud.

Jesus visade att Gud har med hela vårt liv att göra, och att gudstro inte är att anta en teori utan ett sätt att förhålla sig till livet.

Denna söndag är också Missionsdagen, och det betyder att budskapet om Jesus som uppståndelsen och livet saknar gräns i både tid och rum. Det förmedlas vidare oberoende av både rum och tid.

Och så skapar Gud liv idag, i oss. Livet är inte entydigt och enkelt. Det ter sig så olika för oss människor men vägen till det goda livet, livet som det var tänkt, har kärleken gemensamt och det är den vägen Jesus är.

En sådan gudsbild har inget att göra med skrämsel och makt. Den leder istället till respekt och vördnad för andra. 

Med en sådan syn, att Gud blev människa, blir människosynen gudomlig och gudsbilden mänsklig.

Så visar sig denna dag som handlar om Gud, i själva verket handla om människan. Och det vi ska påminnas om är att kärleken till Gud är en kärlek till människan och livet. 

 

Jan-Olof Johansson
biskop emeritus

Läs fler tankar inför helgen