Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Reformationsåret 2017

På den här sidan hittar du information om hur Svenska kyrkan i Norge väljer att uppmärksamma reformationsåret.

Söndag den 18 juni, efter högmässan, kan du ta del utav en intressant miniföreläsning av Maria Oldenberg Husko om Luther och musiken.  

Onsdag 13 september kl. 12.00
Onsdagsträff med tema Martin och Käthe – ett spel om Herr Doktor Martin Luther och fru Käthe von Bora. Maria Haldén och Tomas Frylmark från Hammarö församling i Karlstad stift levandegör reformationshistoria för oss. Vi får leva med i Martins och Katarinas liv, sjunger Lutherpsalmer, får veta mer om rättfärdiggörelsen genom tro och bakgrunden till Lutherrosen.
Läs mer här.

25 oktober kl. 18.00 Retreatkväll
Under stillhet och tystnad är du välkommen bruka kyrkans alla lokaler för tanke och bön. Skriv, läs, vila dig, ta del av tankvärda ord på vägen. Vi lagar en enkel måltid tillsammans som vi sedan äter under tystnad. Kvällen avslutas med en kort andakt. Anmälan till expeditionen.

Onsdag den 1 november kl. 19.00 (mässa 18.30) 
Luthereffekten

Martin Luther är känd för sina bordsamtal. Genom mat, dryck och samtal intogs näring för både kropp och själ. Tre inbjudna gäster inleder kvällen med varsin miniföreläsning om Luthers betydelse för Norden, förr och nu.
Miniföreläsningarna följs av bordssamtal då vi under enkel förtäring och dryck diskuterar vad reformationen betyder för oss idag. Läs mer om Luthereffekten här.

 

Onsdag 6 december kl. 12.00
Onsdagsträff med tema Det är en ros utsprungen. Martin Luther skapade en ros med många olika symboler i sig. Det som sker ”sub rosa” sker under tystnadspliktens sigill. Rosen är också en symbol för kärlek. Vad är det med rosor som i alla tider fascinerat människorna? 
Läs mer här.

500 år av reformation

Vem var Martin Luther? Vad var han så arg på? Och vad hände när han spikade upp sina 95 teser? Martin Luther inledde reformationen för 500 år sedan. Den förändrade både kyrkan och samhället på sin tid, och gör det fortfarande.

Reformationsbloggen

Här kan du läsa reformationsbloggen från UiO: Det teologiske fakultet.