Foto: Ikon

Julinsamlingen – en kamp mot skadliga traditioner 

Nyhet Publicerad

Pressmeddelande

Bryt en tradition är temat för Act Svenska kyrkans julinsamling som inleddes på första advent. Från och med den dagen till sista december 2023 bidrar Nederluleå församling med 50 öre från budget för varje krona som samlas in till Act Svenska kyrkan i samband med konserter, gudstjänster och verksamheter av olika slag. 

– Det känns väldigt bra att kyrkofullmäktige antog kyrkorådets förslag. 100 000 kronor avsatta för detta, så nu är det upp till oss att ge till insamlingarna för Act Svenska kyrkan, säger kyrkoherde Hans Johansson. 

Det finns många traditioner som är positiva och ger en fin inramning till människors liv, inte minst de som förknippas med advent, lucia och jul. Men det finns också skadliga traditioner som fråntar flickor rätten till sin kropp och sitt liv. Ett av de största brotten mot mänskliga rättigheter är det globala förtrycket mot kvinnor och flickor. Könsrelaterat våld är många gånger socialt accepterat och fler än 10 000 flickor könsstympas och 30 000 flickor gifts bort – varje dag.

– Det är fullständigt hårresande! Med gemensamma krafter kan vi bidra till förändring och bryta dessa skadliga traditioner. Under den intensiva advents- och jultiden med konserter, musikgudstjänster, luciafiranden och julottor, finns det många möjligheter för den enskilde att bidra till insamlingen efter förmåga. För egen del försöker jag tänka att varje hundralapp jag swishar lägger församlingen till ytterligare 50 kronor. 

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella bistånds- och utvecklingsverksamhet. Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.
Act Svenska kyrkan

Julinsamlingen pågår varje år från första advent till trettondedag jul. 
Julinsamlingen

Kontakt: Hans Johansson, kyrkoherde, 0920-27 70 70

Vänliga hälsningar
Eva Bergman, kommunikatör
0920-27 70 08