Om du tar emot nyhetsbrev från oss 

Om du tar emot nyhetsbrev från oss 

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Om du anmält dig till något av de nyhetsbrev som Nacka församling tillhandahåller har du också blivit ombedd att ange vissa uppgifter i samband med detta. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna skicka dig det nyhetsbrev du har anmält dig till. Personuppgifterna sparas i ett system avsett för hantering av dessa uppgifter. Grunden för behandlingen av personuppgifter är det samtycke du lämnat vid anmälan och du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss. 

Vi kan komma att ta hjälp av en eller flera tredje parter för att skicka nyhetsbrevet till dig, exempelvis leverantörer av digitala utskickstjänster eller tryckerier. I ett sådant fall säkerställer vi alltid att den tredje parten uppfyller dataskyddsförordningens krav. 

Vilka personuppgifter behandlar vi? 

Prenumeration via e-post: 

Om du tar emot nyhetsbrev via e-post behandlar vi vanligtvis ditt namn och din e-postadress. Beroende på det sammanhang du varit i kontakt med oss och den typ av utskick du får kan vi även komma att behandla andra indirekta uppgifter om dig, exempelvis din arbetsplats om du angett din företagsmejl för prenumeration. 

Prenumeration via brev: 

Om du tar emot nyhetsbrev via brev behandlar vi vanligtvis ditt namn, din adress och ditt personnummer. Beroende på det sammanhang du varit i kontakt med oss och den typ av utskick du får kan vi även komma att behandla andra indirekta uppgifter om dig. 

Hur länge behandlar vi personuppgifterna? 

Dina uppgifter sparas så länge du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev. När du väljer att avsluta din prenumeration raderas dina sparade uppgifter från prenumerationslistan. 

Vilka rättigheter har du? 

Nacka församling ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.