Meny

GDPR

Den 25 maj 2018 byts PUL-lagen ut och ersätts med GDPR (General Data Protection Regulation). Läs mer om vad detta betyder för dig som privatperson.

GDPR är en ny gemensam lagstiftning för hela EU som reglerar hur vi företag och organisationer får behandla dina personuppgifter. Den omfattar allt från e-post till fotografier. Vi i Nacka församling följer såklart GDPR de gånger där inte en annan lagstiftning står ivägen (till exempel tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen).
 
GDPR liknar PUL på det sättet att vi endast får behandla personuppgifter med samtycke från dig. Du kommer i fortsättning även ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Säkerhetsåtgärderna för att skyddas på rätt sätt har skärpts. Personuppgifter som behandlar hälsa, etniskt ursprung, politisk uppfattning, religiös tro eller sexuell läggning räknas som känsliga personuppgifter och har särskilda krav.
 
Meningen med lagen är att den ska öka ansvaret hos oss som organisation och skydda dig som privatperson. Samhället har förändrats en hel del sedan PUL kom ut. I och med den globala digitaliseringen och bland annat sociala medier blir våra personuppgifter mer sårbara och offentliga. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör hen. Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och efter samtycke av den berörda personen. Du ska alltid ha rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör dig. En oberoende myndighet kontrollerar att dessa regler följs.
 
Du har också rätt till radering (rätten att bli ”bortglömd”). Dels innebär det att du när som helst kan höra av dig till oss och återkalla samtycket. Vi får inte heller lagra personuppgifter utan något tydligt syfte, alltså inte för att det är ”bra att ha”. Vi får heller inte lämna ut personuppgifter till en tredje part.
 
Vi som församling erhåller dina personuppgifter för olika verksamheter som du är anmäld till. Allt från namn, adress och telefonnummer till allergier och matpreferenser hanteras efter GDPR och sparas endast så länge verksamheten pågår.
 
Personuppgifter som lämnas i samband med fakturor, till exempel lägeravgifter eller tågbiljetter sparas enligt gällande bokföringsregler.
 
För vissa gruppverksamheter, läger och utlykter behöver församlingen uppgifter om din hälsa för att kunna hjälpa dig vid eventuella komplikationer. Dessa uppgifter behandlas konfidentiellt och raderas vid hemkomst. Specialkostuppgifter kan lämnas ut till ansvarig för köket på eventuell kursgård. 
 
Vid skyddad identitet eller liknande känslig information som du bedömer olämpligt att lämna ut, ta personlig kontakt med oss istället för att skicka in en anmälan skriftligt. 
 
Ifall du vill få besked om vilka personuppgifter vi innehar om dig kontaktar du oss på nacka.forsamling@svenskakyrkan.se Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.
 

Vill du vara med på bild?  

Allting som kan identifiera en person räknas som en personuppgift, detta innefattar alltså fotografi, film, ljudupptagning, teckningar och dylikt. För att vi ska få publicera detta på dig måste vi få ett samtycke av dig,  även i vilken utsträckning vi får publicera. Hemsida, trycksaker, sociala medier, du väljer själv. Det är vårt ansvar att informera dig om vart dessa kan publiceras och du måste alltid ge ditt samtycke. Vi får heller inte lagra bilder för att de kan vara bra att ha, utan alla bilder måste ha ett tydligt syfte.
 
Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Du kontaktar då Nacka församling, nacka.forsamling@svenskakyrkan.se. Den användning som gjorts av bilderna innan samtycket dras tillbaka påverkas inte av tillbakadragningen.
 
Ifall du tycker att vi inte lever upp till den nya dataskyddslagen kan du kontakta Dataskyddsinspektionen.

dataskyddsombud

Erika Malmberg
072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se