Kyrkorådet

Kyrkorådet, som utses av kyrkofullmäktige, är församlingens styrelse med kyrkoherden som självskriven ledamot. Kyrkorådet ansvarar för frågor om verksamhetsinriktning, ekonomi, personal och byggnader.

Ledamöter

Socialdemokraterna

Eva Åhlström, ordförande, eva.ahlstrom@iogt.se 
Monica Sundström, monicae.sundstrom@telia.com
Anita Klum, anita.klum@gmail.com
Åsa Norrman Grenninger, asa.grenninger@gmail.com
Erik Spernaes, erik.spernaes@bantorgethyresbostader.se

Borgerligt alternativ

Marie-Louise Warnström, vice ordförande, marie-louise.warnstrom@hotmail.com
Margareta Hjälmstad, margareta.hjelmstad@nacka.se
Karin Zelmerlöw, karin.zelmerloow@telia.com

Centerpartiet

Petra Schultz, petra_c79@hotmail.com

Vänstern i Svenska kyrkan

Bo Hallbeck, bo.hallbeck@nacka.se

Gröna Kristna 

Tuula Fomin, tuulafomin@hotmail.com

Kyrkoherde

Carl Dahlbäck carl.dahlback@svenskakyrkan.se

Ersättare

Socialdemokraterna 

Heléne Ågren, kronblixten@gmail.com
Hedda Nyman, hedda_nyman@yahoo.se
Fanny Nordberg, fanny.nordberg84@gmail.com
Maria Kjellsdotter Rydinger, maria.kjellsdotter.rydinger@svenskakyrkan.se

Borgerligt alternativ 

Annika Jung, nacka_sjukgymn@hotmail.com
Linda Olsson, moja.jernvag@telia.com

Centerpartiet 

Sofia Fargo Westling, fargosofia@gmail.com

Vänstern i Svenska kyrkan 

Barbro Sörman, barbro.sorman@gmail.com

Fria liberaler i Svenska kyrkan 

Sten Grack, sten@grack.se

Kristdemokrater i Svenska kyrkan 

Malin Gunnesson, malin.gunnesson@gmail.com

Sverigedemokraterna

Lars Alexandersson, alexandersson40@gmail.com

Arbetsutskott

Arbetsutskottet förbereder ärenden som ska beslutas i Kyrkorådet och Kyrkofullmäktige.

Ledamöter 

Socialdemokraterna

Eva Åhlström, ordförande, eva.ahlstrom@iogt.se
Monica Sundström, monicae.sundstrom@telia.com

Borgerligt alternativ

Marie-Louise Warnström, vice ordförande,  marie-louise.warnstrom@hotmail.com

Centerpartiet

Petra Schultz, petra_c79@hotmail.com

Vänstern i Svenska kyrkan

Bo Hallbeck, bo.hallbeck@nacka.se