Två personer står i var sitt röstbås för att rösta i kyrkovalet.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkoval

19 september 2021

Det här väljer du till i kyrkovalet den 19 september

I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer. 

Kyrkofullmäktige, ditt lokala val

Du väljer till kyrkofullmäktige i Motala församling.

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som bedrivs i Motala församling. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, diakonala satsningar eller hur körverksamheten ska se ut.

Val till stiftet, regionalt

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Stiftet kan  till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka inom stiftet behöver renoveras.

Val till kyrkomötet, nationellt

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor.

 

 

 

 

 

 

 

 

En reklamknapp med texten Jag har tystnadsplikt Kyrkoval ligger på ett bord framför en person.

Kyrkovalet

19 september är det dags för kyrkoval!

Foto på röstkortskuvert. I bakgrunden ser man personer som köar.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Svenska kyrkan gick till kyrkoval den 19 september 2021. Valdeltagandet blev 18,4%. Nästa kyrkoval äger rum den 21 september 2025. Informationen på den här webben rör kyrkovalet 2021.