Foto: Carina Etander Rimborg

Kyrkoråd Mölndal

Kyrkorådet för Svenska kyrkan Mölndal väljs av kyrkofullmäktige. Mandatperioden är 1 januari 2022- 31 december 2025

Kyrkorådet består av nio ordinarie ledamöter samt kyrkoherden som är självskriven. Kyrkorådet har fem ersättare. 

Dessa valdes av kyrkofullmäktige 7 december 2021 § 30

 • Eva Forssell Aronsson (posk) Ordförande (E-post till Eva Forssell Aronsson>>)
 • Lars-Erik Karlsson (posk)
 • Stellan Hasselblad (posk)
 • Lars Ramboldt (posk) 
 • Anna Mattsson, (posk)
 • Jan-Erik Lindström (s) vice ordförande
 • Solveig Hallin (s)
 • Henrik Sörensson (s)
 • Ingemar Malberg (s)

Ersättare:

 • Gunnar Lindskog (posk)
 • Kerstin Efraimsson (posk)
 • Joakim Bengtsson (kr)
 • Pernilla Övermark (s)
 • Anita Svenheden (fisk) 

Beredande organ innan kyrkorådet är presidiet som består av ordförande, vice ordförande och kyrkoherden samt sekreteraren. 

Kyrkorådets uppgift

Kyrkorådets uppgift regleras i Kyrkoordningen 2 avdelningen 4 kap. §§1-4

Kyrkorådet är en styrelse som bereder alla ärenden som ska upp till kyrkofullmäktige (förutom valärenden). De har hand om den ekonomiska förvaltningen, verkställer kyrkofullmäktiges beslut och fullgör de uppgifter som anges i kyrkoordningen. Barnkonsekvensanalys ska göras inför alla beslut.

Kyrkoval 2021

19 september 2021 ägde kyrkovalet rum. Då kunde medlemmar i Svenska kyrkan välja de representanter de ville ska ta ansvar i kyrkofullmäktige (lokala nivån), stiftsfullmäktige (stiftet) och kyrkomötet (nationell nivå). Här hittar du information om kyrkovalet i Svenska kyrkan Mölndal.

Foto på röstkortskuvert. I bakgrunden ser man personer som köar.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Svenska kyrkan gick till kyrkoval den 19 september 2021. Valdeltagandet blev 18,4%. Nästa kyrkoval äger rum den 21 september 2025. Informationen på den här webben rör kyrkovalet 2021.