Kyrkoråd Mölndal

Kyrkorådet för Svenska kyrkan Mölndal väljs av kyrkofullmäktige. Mandatperioden är 1 januari 2018- 31 december 2021

Kyrkorådet består av nio ordinarie ledamöter samt kyrkoherden som är självskriven. Kyrkorådet har fem ersättare. 

Dessa valdes av kyrkofullmäktige 28 november 2017 § 27

 • Eva Forssell Aronsson (posk) Ordförande (E-post till Eva Forssell Aronsson>>)
 • Lars-Erik Karlsson (posk)
 • Gilbert Lundgren (posk)
 • Stellan Hasselblad (posk)
 • Lars Ramboldt (posk) 1:e vice ordförande
 • Jan-Erik Lindström (s) 2:e vice ordförande
 • Birgitta Johansson (mpsk) (invald 10 nov 2020)
 • Ingemar Malmberg (s)
 • Anita Svenheden (fisk)

Ersättare:

 • Gunnar Lindskog (posk)
 • Dick Bergström (posk)
 • Katarina Wendsjö (posk)
 • Jan Herbertsson (s)
 • Solveig Hallin (s) (invald 20200918)

Kyrkorådets uppgift

Kyrkorådets uppgift regleras i Kyrkoordningen 2 avdelningen 4 kap. §§1-4

Kyrkorådet är en styrelse som bereder alla ärenden som ska upp till kyrkofullmäktige (förutom valärenden). De har hand om den ekonomiska förvaltningen, verkställer kyrkofullmäktiges beslut och fullgör de uppgifter som anges i kyrkoordningen. Barnkonsekvensanalys ska göras inför alla beslut.

Carl Sjögren

Carl Sjögren

Svenska kyrkan Mölndal

Kyrkoherde

Protokoll: