Kyrkoval 2021

19 september 2021 äger kyrkovalet rum. Då kan medlemmar i Svenska kyrkan välja de representanter de vill ska ta ansvar i kyrkofullmäktige (lokala nivån), stiftsfullmäktige (stiftet) och kyrkomötet (nationell nivå). Här kommer du att hitta mer information om kyrkovalet i Svenska kyrkan Mölndal.

Dagar kvar till kyrkovalet 19 september

Valnämnden i Svenska kyrkan Mölndal

VALNÄMND

Valnämnden är vald för 2018-2021 och består av fem ledamöter och fem ersättare samt kyrkoherden som är adjungerad.

Vid kyrkofullmäktige 20200918 beslutades att utöka valnämnden med en ordinarie ledamot och en ersättare. Valnämnden består nu av sex ordinare och sex ersättare.

 1. Margareta Eklund-Jimar (posk), ordförande
 2. Solveig Hallin (s), vice ordförande (invald 20210608)
 3. Stefan Caplan (posk) (invald 20200918)
 4. Staffan Bjerrhede (mpsk) (invald 20200918)
 5. Kjell-Åke Jönsson (sd)
 6. Lars Ramboldt (posk) (invald 20200918)

Ersättare:

 1. Magnus Knutson (posk)
 2. Jonny Blomgren (s)
 3. Anita Svennheden (fisk)
 4. Stellan Hasselblad (mpsk) (invald 20200918)
 5. Lennart Jonsson (sd) (invald 20200918)
 6. Magnus Widfeldt (posk) (invald 20200918)

Så här ser den valda styrningen ut nu

(mandatperiod 1 januari 2018-31 december 2021)

Svenska kyrkan Mölndal

Svenska kyrkan Mölndal

Församlingsexpedition och kansli

Mer om Svenska kyrkan Mölndal

Telefontid: mån-tors 09-12, 13-15 och fre 09-12. Besök (mån-tors 09-12, 13-15 och fre 09-12): Terrakottagatan 3B, 43142 Mölndal. Faktureringsadress: Fack 77800936, Box 15018, 75015 Uppsala. Organisationsnr: 252003-0202. Momsregistrerings: SE252003020201. Bankgiro: 5344-7876.