Meny

Kyrkoval 2021

19 september 2021 äger kyrkovalet rum. Då kan alla medlemmar i Svenska kyrkan välja de representanter de vill ska ta ansvar i kyrkofullmäktige (lokala nivån), stiftsfullmäktige (stiftet) och kyrkomötet (nationell nivå). Här kommer du att hitta mer information.

Valnämnden i Svenska kyrkan Mölndal

VALNÄMND

Valnämnden är vald för 2018-2021 och består av fem ledamöter och fem ersättare samt kyrkoherden som är adjungerad.

Margareta Eklund-Jimar (posk), ordförande
Hasse Nygren (s), vice ordförande
Vakant (fisk)
Vakant (mpsk)
Kjell-Åke Jönsson (sd)
Ersättare:

Magnus Knutson (posk)
Jonny Blomgren (s)
Anita Svennheden (fisk)
Vakant (mpsk)
Vakant (sd)

Så här ser den valda styrningen ut nu

(mandatperiod 1 januari 2018-31 december 2021)

Svenska kyrkan Mölndal

Svenska kyrkan Mölndal

Församlingsexpedition och kansli

Mer om Svenska kyrkan Mölndal

Telefontid: mån-tors 09-12, 13-15 och fre 09-12. Besök (mån-tors 09-12, 13-15 och fre 09-12): Terrakottagatan 3B, 43142 Mölndal. Faktureringsadress: Fack 77800936, Box 15018, 75015 Uppsala. Organisationsnr: 252003-0202.