Kyrkoval 2021

19 september 2021 ägde kyrkovalet rum. Då kunde medlemmar i Svenska kyrkan välja de representanter de ville ska ta ansvar i kyrkofullmäktige (lokala nivån), stiftsfullmäktige (stiftet) och kyrkomötet (nationell nivå). Här hittar du information om kyrkovalet i Svenska kyrkan Mölndal.

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.

Om kyrkovalet

Om kyrkovalet

Det mesta du behöver veta om kyrkovalet 2021.

Valresultat

Valresultat

Valresultat från kyrkovalet 2021, information om vad som händer efter kyrkovalet och mandatfördelningen.

Webb för nomineringsgrupper och kandidater

För nomineringsgrupper och kandidater

Information som vänder sig till nomineringsgrupper och dig som kandiderar.

Vägval, skyltar.

Nomineringsgrupper 2021

Vad vill du att Svenska kyrkan ska göra? Här får nomineringsgrupperna som ställer upp i kyrkovalet i Göteborgs stift chansen att presentera vad de tycker att kyrkan skall satsa på och vilka förändringar de kommer att verka för om de blir invalda i stiftsfullmäktige.

Valnämnd Svenska kyrkan Mölndal

Valnämndens mandatperiod är 1 januari 2022-31 december 2025.

Kyrkofullmäktige valda 2022-2025 sammanträder

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige i Mölndals pastorat är Svenska kyrkan Mölndals högsta beslutande organ. De valdes vid kyrkovalet 19 september 2021 och mandattiden är 1 januari 2022-31 december 2025.

Kyrkoråd Mölndal

Kyrkorådet för Svenska kyrkan Mölndal väljs av kyrkofullmäktige. Mandatperioden är 1 januari 2022- 31 december 2025

Församlingsråd Fässberg

Församlingsrådet består av åtta ordinarie ledamöter och sex ersättare. Mandatperioden är 1 januari 2022-31 december 2025.

Församlingsråd Kållered

Församlingsrådet består av sex ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Mandatperioden är 1 januari 2022-31 december 2025

Församlingsråd Stensjön

Församlingsrådet består av sex ordinarie ledamöter och sex ersättare. Mandatperioden är 1 januari 2022-31 december 2025.

  • Svenska kyrkan Mölndal

    Svenska kyrkan Mölndal

    Församlingsexpedition och kansli

    Mer om Svenska kyrkan Mölndal

    Telefontid: mån-tors 09-12, 13-15 och fre 09-12. Besök (mån-tors 09-12, 13-15 och fre 09-12): Terrakottagatan 3B, 43142 Mölndal. Faktureringsadress: Fack 77800936, Box 15018, 75015 Uppsala. Organisationsnr: 252003-0202. Momsregistrerings: SE252003020201. Bankgiro: 5344-7876.