Foto: Carina Etander Rimborg

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige i Mölndals Pastorat är Svenska kyrkan Mölndals högsta beslutande organ. De valdes vid kyrkovalet 17 september 2017 och mandattiden är 1 januari 2018-31 december 2021.

Här publicerar vi information om nästa möte:

Möten 2021

 • 8 juni
 • 9 november

Kyrkofullmäktige beslutar om budgetramar och församlingsinstruktion samt utser kyrkoråd och församlingsråd. Ordförande är Stefan Caplan och vice ordförande Jan-Erik Lindström.

Kyrkofullmäktiges uppgifter styrs av Kyrkoordningen 2 Avd Kap 3.

Kyrkofullmäktige sammanträder vanligtvis två gånger om året och sammanträdena annonseras i förväg. Sammanträdena är offentliga.

Församlingsinstruktionen

Församlingsinstruktionen godkändes av kyrkofullmäktige 2019-11-12 §15 och av kyrkoherde Carl Sjögren samma dag.

Församlingsinstruktionen utfärdades av domkapitlet i Göteborg 2019-12-11 §120 

Läs församlingsinstruktionen här (pdf)>>

Läs församlingsinstruktionen på ISSUU här>>

Valresultat kyrkovalet 2017

Vid valet 2017 fördelade sig de 39 mandaten så här

 • Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s) 11 mandat
 • Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK) 4 mandat
 • Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK) 2 mandat
 • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) 18 mandat
 • Sverigedemokraterna (sd) 4 mandat (3 mandat står obemannade pga för få på listan)

Därför finns det bara 36 valda ledamöter i kyrkofullmäktige den här mandatperioden.

Här hittar du de valda ledamöterna>>

Ordinarie ledamöter

 • Stefan Caplan, ordförande (e-post till Stefan Caplan>>)
 • Jan-Erik Lindström vice ordförande
 • Elisabeth Andersson
 • Eva Forssell Aronsson
 • Catharina Benzel
 • Staffan Bjerrhede
 • Jonny Blomgren
 • Royne Borgvall
 • Rolf Claesson
 • Kerstin Efraimsson
 • Carina Ekedahl
 • Stellan Hasselblad
 • Jan Herbertsson
 • Mats Holstein
 • Margareta Eklund Jimar
 • Birgitta Johansson
 • Kjell-Åke Jönsson
 • Lars Karlsson
 • Lars Erik Karlsson
 • Magnus Knutson
 • Gun Kristiansson
 • Marie-Louise Lindholm
 • Gunnar Lindskog
 • Gilbert Lundgren
 • Ingemar Malmberg
 • Bengt Odlöv
 • Jenny Odälv
 • Lars Rambolt
 • Eva Rangmar
 • Anita Svenheden
 • Ann-Christine Ungberg
 • Karin Vedin
 • Katarina Wendsjö
 • Christer Wetterling
 • Magnus Widfeldt
 • Laila Åkerberg

Ersättare

 • Inger Andersson
 • Dick Bergström
 • Ove Dröscher
 • Sarah Hallin
 • Solveig Hallin
 • Marianne Halonen
 • Margareta Hedenrud
 • Kristine Holmberg
 • Märta Johansson
 • Veronica Johansson
 • Bodil Lindqvist
 • Kerstin Lindgren
 • Lars-Erik Möse
 • Malin Pajunen
 • Hans Sternlycke
 • Vakant (s) 20200918)

Sekreterare

Per Bodemar

Per Bodemar

Svenska kyrkan Mölndal

Controller

Kyrkoherde

Carl Sjögren

Carl Sjögren

Svenska kyrkan Mölndal

Kyrkoherde

Valnämnd

Valnämnden är vald för 2018-2021 (§§33-38 20171128) och består av sex ledamöter och sex ersättare samt kyrkoherden som är adjungerad (beslut §3 20200917). 

 • Margareta Eklund-Jimar (posk), ordförande
 • Solveig Hallin (s), vice ordförande
 • Stefan Caplan (posk)
 • Lars Ramboldt (posk)
 • Staffan Bjerrhede (mpsk)
 • Kjell-Åke Jönsson (sd)

Ersättare:

 • Magnus Knutson (posk)
 • Jonny Blomgren (s)
 • Anita Svennheden (fisk)
 • Stellan Hasselblad (mpsk) (ersättare Staffan Bjerrhede)
 • Magnus Widfeldt (posk) (ersättare Lars Ramboldt)
 • Lennart Jonsson (sd) (ersättare Kjell-Åke Jönsson)

Ersättarna tjänstgör i valnämnden i första hand som personlig ersättare från respektive nomineringsgrupp, och i andra hand i den ordning man är uppförd i protokollet. (§33-38 20171128, §3 20200917)

Kyrkofullmäktiges protokoll

samt övriga offentliga handlingar