Kyrkofullmäktige valda 2022-2025 sammanträder
Foto: Carl Sjögren

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige i Mölndals pastorat är Svenska kyrkan Mölndals högsta beslutande organ. De valdes vid kyrkovalet 19 september 2021 och mandattiden är 1 januari 2022-31 december 2025.

Möten 2022

 • 7 juni
 • 8 november

Kyrkofullmäktige beslutar om budgetramar och församlingsinstruktion samt utser kyrkoråd och församlingsråd. Ordförande är Stefan Caplan.

Kyrkofullmäktiges uppgifter styrs av Kyrkoordningen 2 Avd Kap 3.

Kyrkofullmäktige sammanträder vanligtvis två gånger om året och sammanträdena annonseras i förväg. Sammanträdena är offentliga.

Församlingsinstruktionen

Församlingsinstruktionen godkändes av kyrkofullmäktige 2019-11-12 §15 och av kyrkoherde Carl Sjögren samma dag.

Församlingsinstruktionen utfärdades av domkapitlet i Göteborg 2019-12-11 §120 

Läs församlingsinstruktionen här (pdf)>>

Läs församlingsinstruktionen på ISSUU här>>

Valnämnd Svenska kyrkan Mölndal

Valnämndens mandatperiod är 1 januari 2022-31 december 2025.

Revisorer Svenska kyrkan Mölndal

Revisorernas mandatperiod är 1 januari 2022-31 december 2025.

Kyrkoval 2021

19 september 2021 ägde kyrkovalet rum. Då kunde medlemmar i Svenska kyrkan välja de representanter de ville ska ta ansvar i kyrkofullmäktige (lokala nivån), stiftsfullmäktige (stiftet) och kyrkomötet (nationell nivå). Här hittar du information om kyrkovalet i Svenska kyrkan Mölndal.

Foto på röstkortskuvert. I bakgrunden ser man personer som köar.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Svenska kyrkan gick till kyrkoval den 19 september 2021. Valdeltagandet blev 18,4%. Nästa kyrkoval äger rum den 21 september 2025. Informationen på den här webben rör kyrkovalet 2021.

Valresultat kyrkovalet 2021

Vid valet 2021 fördelade sig de 39 mandaten så här

 • Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s) 9 mandat (-2) 
 • Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK) 2 mandat (-2) 
 • Kristdemokrater i Svenska kyrkan (kr) 2 mandat (ny) 
 • Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna (MPSKDG) 3 mandat (+1)
 • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) 16 mandat (-2)
 • Sverigedemokraterna (sd) 3 mandat  (-1)
 • Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) 4 mandat (ny) (2 mandat står obemannade pga för få på listan)

Valresultat kyrkovalet 2017

Vid valet 2017 fördelade sig de 39 mandaten så här

 • Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s) 11 mandat
 • Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK) 4 mandat
 • Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK) 2 mandat
 • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) 18 mandat
 • Sverigedemokraterna (sd) 4 mandat (3 mandat står obemannade pga för få på listan)