Foto: Johannes Frandsen

Begravning på olika sätt

Det finns flera olika sätt att ha en begravning på. Och när många har svårt att komma resande till en begravning så finns det lösningar.

Att få ta avsked av en anhörig, vän, släkting eller kollega hör till en viktig del av sorgearbetet. I tider när yttre omständigheter förhindrar många att delta i en begravning så finns det flera olika lösningar.

begravning i kyrka/kapell 

Det går utmärkt att ha en vanlig begravning i kyrkan/kapell med dem som kan närvara, och där de som inte har möjlighet att komma resande kan delta via webbsändning. Detta får ordnas av familjen eller av begravningsbyrån i så fall. Men församlingarna har inga problem med att begravningsgudstjänsten webbsänds till dem som inte kan komma, för att underlätta för alla som vill ta avsked.

Begravning med kista på kyrkogården

Det går att hålla begravningsgudstjänst vid graven på kyrkogården, utan att vara i kapellet eller kyrkan alls. Då hålls hela begravningsakten eller begravningsgudstjänsten ute tillsammans med prästen och musiker. Så gjorde man ofta förr och seden är vanlig i andra länder.

Självklart ordnar vi med sittplatser så att det går att sitta ute runt graven, för den som har svårt att stå. Säg bara till innan.

BEGRAVNING MED URNA

Om det är omöjligt att få till en begravningsgudstjänst i samband med dödsfallet kan kistan gå till kremering först och en begravningsgudstjänst med urnan kan hållas i kyrkan eller kapellet senare, inom ett år efter dödsfallet.

Det går också att få en begravningsgudstjänst med urnan direkt på kyrkogården, tillsammans med präst och musiker. 

begravning nu med minneshögtid senare

Om familjen vill går det också att hålla en begravningsakt med urna på kyrkogården eller kyrkan/kapellet med dem som kan närvara. 

Vid ett senare tillfälle kan familjen inbjuda till en större minnesstund tillsammans, där prästen också kan medverka.  

Carl Sjögren

Carl Sjögren

Svenska kyrkan Mölndal

Kyrkoherde

Mer om Carl Sjögren

Kyrkoherde i Svenska kyrkan Mölndal