Foto: Johannes Frandsen

Begravning på olika sätt

Det finns flera olika sätt att ha en begravning på. Och när många har svårt att komma resande till en begravning så finns det lösningar.

Att få ta avsked av en anhörig, vän, släkting eller kollega hör till en viktig del av sorgearbetet. I tider när yttre omständigheter förhindrar många att delta i en begravning så finns det flera olika lösningar.

begravning i kyrka/kapell 

Det går utmärkt att ha en vanlig begravning i kyrkan/kapell med dem som kan närvara, och där de som inte har möjlighet att komma resande kan delta via webbsändning. Detta får ordnas av familjen eller av begravningsbyrån i så fall. Men församlingarna har inga problem med att begravningsgudstjänsten webbsänds till dem som inte kan komma, för att underlätta för alla som vill ta avsked.

Begravning med kista på kyrkogården

Det går att hålla begravningsgudstjänst vid graven på kyrkogården, utan att vara i kapellet eller kyrkan alls. Då hålls hela begravningsakten eller begravningsgudstjänsten ute tillsammans med prästen och musiker. Så gjorde man ofta förr och seden är vanlig i andra länder.

Självklart ordnar vi med sittplatser så att det går att sitta ute runt graven, för den som har svårt att stå. Säg bara till innan.

BEGRAVNING MED URNA

Om det är omöjligt att få till en begravningsgudstjänst i samband med dödsfallet kan kistan gå till kremering först och en begravningsgudstjänst med urnan kan hållas i kyrkan eller kapellet senare, inom ett år efter dödsfallet.

Det går också att få en begravningsgudstjänst med urnan direkt på kyrkogården, tillsammans med präst och musiker. 

begravning nu med minneshögtid senare

Om familjen vill går det också att hålla en begravningsakt med urna på kyrkogården eller kyrkan/kapellet med dem som kan närvara. 

Vid ett senare tillfälle kan familjen inbjuda till en större minnesstund tillsammans, där prästen också kan medverka.  

Att förlora någon anhörig

Det är svårt att förlora en anhörig eller nära vän. Oavsett om den är ung eller äldre. Tre personer delar här med sig av sina erfarenheter.

Begravning på olika sätt

Det finns flera olika sätt att ha en begravning på. Och när många har svårt att komma resande till en begravning så finns det lösningar.

Kista med blomdekoration

Begravning – ett sista farväl

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död och något att hämta kraft ur för de anhöriga.

Begravningsplatser

Våra begravningsplatser – eller kyrkogårdar som de ofta kallas – finns i Fässberg, Kikås och Kållered. De är rofyllda platser för besök till minne av avlidna kära.

"Dop, vigsel, begravning och aktiviteter för konfirmander i tider av corona" är inte publicerad

En småbarnsfamilj besöker kyrkogård.

Barnen får vara delaktiga i begravningen

Är det lämpligt att barn deltar vid en begravning? Hur anpassar man en begravning till barnets nivå? Gör gärna barnen delaktiga i ceremonin.