Foto: Gustaf Hellsing

Leva vidare-grupp

Varje termin erbjuder Svenska kyrkan Mölndal en Leva vidare-grupp för dig som har förlorat en närstående. Hör gärna av dig om du vill veta mer.

Varje människas sorg är unik och ingen kan i egentlig mening dela den. Men det kan vara en hjälp att dela sina tankar och erfarenheter med några som är i samma situation. I andras berättelser och känslor känner man igen sig själv.

I andras berättelser och känslor känner man igen sig själv.

Därför vill Svenska kyrkan Mölndal bjuda in dig till ett antal träffar i en samtalsgrupp för sörjande. Här får du träffa andra som är i liknande situation som du, någon som har förlorat en närstående.

Så här går det till

Två gånger per år startar en ny grupp. Hör av dig till diakon Birgitta om du eller någon annan vill vara med i gruppen.

Vid behov förmedlar vi gärna kontakt med en liknande grupp på någon annan plats, om det skulle passa bättre för dig.

Träffarna

Vi möts i Fässbergs församlingshem (nedanför Fässbergs kyrka).
Terrakottagatan 3B, Mölndal och börjar alltid med en kopp kaffe och en smörgås. Det är sex träffar och varje träff har lite olika fokus men framförallt samtalar vi om egna erfarenheter.

Träffarna är på torsdagar kl. 10:00-11:30 och leds av Thommy Ek, präst och Birgitta Sundahl, diakon.

Har du frågor, är du välkommen att ringa eller skicka e-post till dem (se kontaktuppgifter nedan)

Sopplunch

Det finns möjlighet för den som vill fortsätta gemenskapen att stanna kvar på den sopplunch som serveras i församlingshemmet på torsdagar kl. 12.15. Kostnad 40 kr.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat tankar och konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.