Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan, Märsta pastorat Besöksadress: Bragegatan 3, 19553 Märsta Postadress: Box 3007, 19503 MÄRSTA Telefon:+46(8)59440840 E-post till Svenska kyrkan, Märsta pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Konfirmation

Ordet konfirmation betyder ”bekräfta”. I det här fallet betyder det att bekräfta sitt dop. När ditt barn var litet kunde det inte själv säga ”ja” till sitt dop, det gjorde ni föräldrar. Nu har ditt barn chans att själv ta ställning till om hen vill kalla sig kristen, eller inte.

Svenska kyrkan, Märsta pastorat erbjuder två olika konfirmationsgrupper, Veckoläsningskonfirmander och Äventyrskonfirmander, med gemensam start 6 oktober 10.00 i Märsta kyrka.

Anmälan görs enklast genom att klicka på länken här bredvid.

Man behöver inte vara kristen eller tro på Gud för att få vara med i en konfirmandgrupp. Under konfirmandtiden pratar vi däremot om kristen tro och om Gud. Vi pratar också om de stora livsfrågor som människor har funderat över i alla tider; Varför finns universum, jorden och vi människor? Hur skapades vi? Vad är meningen med allt? Hur ska jag leva mitt liv?

Håll utkik efter ditt barns inbjudan!

Är barnet fött 2005, bor i någon av våra församlingar och är medlem i Svenska kyrkan kommer ni att få en konfirmandinbjudan på posten i månadsskiftet augusti/september. 

Är barnet ännu inte medlem i Svenska kyrkan är hen naturligtvis ändå välkommen att vara med. Hör av er till oss så ordnar vi det.

Välkommen på en första träff

6 oktober 10.00 i Märsta kyrka, Ängsvägen 13 i Märsta.

Vi firar en högmässa med en svängig gospelkör. Efter högmässan blir det information kring konfirmandåret och möjlighet att ställa frågor och välja grupp samt att träffa oss ledare.

Veckoläsningskonfirmander

Är ditt barn nyfiket på livet? Vill hen veta mer om kyrka och tro? Vill hen lära känna sig själv?

Följ med oss i konfirmandteamet under två terminer – en chans att lära känna sig själv, träffa nya vänner, upptäcka tro och kyrka.

Tid och plats

Vi träffas en vardagskväll varannan vecka i terminerna i Rosersbergs församlingsgård. Gruppen har sin bas i Rosersberg. En gemensam middag blir start för våra basträffar och under våren kommer allt från filmer och dramatiseringar till lekar och samtalsövningar att fylla kvällarna. Konfirmationen kommer att äga rum i slutet av vårterminen i den kyrka som gruppen bestämmer sig för tillsammans.

Kontakt: 
Victor Backström, fritidsledare, e-post, tel 072-522 31 68

Äventyrskonfirmander

Livet är ett äventyr. Genom att utmana oss själva i olika aktiviteter och samtal kommer vi närmare varandra och den kristna tron.

Tid och plats

Basträffar ungefär en gång i månaden och en veckas fjälläger på sommaren.

Vi funderar tillsammans på vad det är att vara pilgrim genom vandring, stillhet och friluftsinriktade aktiviteter.

Kontakt:
Eskil Selander, präst, e-post, tel 08-594 408 08

Allt om konfirmation

svenskakyrkan.se kan du läsa allt om konfirmation och söka efter konfaläger och grupper i hela Svenska kyrkan.