Foto: Magnus Aronson/Ikon

Medlem i Svenska kyrkan

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör eller ha gemenskap.

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst och allt däremellan. Oavsett när ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör allt detta möjligt!

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter.

Din kyrkoavgift går bland annat till detta:

 • Kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas.
 • Läger, ungdomskaféer och andra mötesplatser för ungdomar.
 • Hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris.
 • Gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp.
 • Gemenskapsträffar för äldre och ensamma.
 • Jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda.
 • Arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd med mera.
 • Själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med.
 • Gratis eller subventionerad familjerådgivning. 
 • Olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet.
 • Ett rikt musikliv med körer och musiker.
 • Underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv.
 • Stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands.
 • Stöd till de som sörjer.
 • Stöd till människor som är nya i Sverige, för att de ska lära sig svenska och komma in i samhället.
 • Tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar.
 • Stöd till svenskar som befinner sig utomlands.
 • Stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser.
 • Klimatarbete i Sverige och världen.
 • Act Svenska kyrkan, som finns på plats vid katastrofer och kämpar för allas rätt till ett värdigt liv.