Kontaktvägar för media

Är du journalist och behöver information och/eller kontakt? Här finns länkar och kontaktuppgifter.

Vi strävar efter att så långt det är möjligt vara tillgängliga för journalister och på bästa sätt svara på frågor.

Kontakta gärna kommunikatör paulina.shakeri@svenskakyrkan.se för att få hjälp med att bli lotsad vidare till rätt person som arbetar på förvaltningen. 

Har du som journalist frågor rörande press/media på en pastoratövergripande nivå kan du också vända dig till pressrummet hos Svenska kyrkan Malmö där du kan få hjälp av Svenska kyrkan Malmös pressansvarig johan.blixt@svenskakyrkan.se

På stiftsnivå finns pressrummet hos Lunds stift och på nationell nivå pressrummet för Svenska kyrkan.