Kontaktvägar för media

Är du journalist och behöver information och/eller kontakt? Här finns länkar och kontaktuppgifter.

Vi strävar efter att så långt det är möjligt vara tillgängliga för journalister och på bästa sätt svara på frågor.

Kontakta gärna kommunikatör Mona Davidsson för att få hjälp, eller bli lotsad vidare.

Du kan också vända dig till pressrummet hos Svenska kyrkan, Malmö pastorat. 

På stiftsnivå finns pressrummet hos Lunds stift och på nationell nivå pressrummet för Svenska kyrkan.