Så leds Tygelsjö kyrka

Tygelsjö kyrka tillhör Limhamns församling som i sin tur är en av sex församlingar i det som kallas Malmö pastorat. Kyrkan leds av folkvalda förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd och verksamhetsråd där sistnämnda ansvarar för verksamheten i den lokala kyrkan.

Malmö Pastorat

De sex församlingarna i Malmö samverkar i en gemensam organisation som kallas för Malmö pastorat. Det innebär att församlingarna och de lokala kyrkorna har en gemensam administration och ledning.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och väljs direkt via kyrkovalet. Fullmäktige beslutar i principiella ärenden och andra ärenden av större vikt, exempelvis mål och riktlinjer, budget, kyrko- och begravningsavgift.

Länk till Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat

Kyrkorådet

Kyrkorådet är Malmö pastorats styrelse och dess ledamöter utses av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet förbereder och verkställer kyrkofullmäktiges beslut och styr tillsammans med kyrkoherden pastoratet.

Länk till Kyrkorådet i Malmö pastorat

Tygelsjö kyrka ingår i Limhamns församlingsråd

Tygelsjö kyrka tillhör Limhamns församling som är en av sex församlingar i det som kallas Malmö pastorat. I ett pastorat ska det finnas ett församlingsråd för varje församling. Församlingsrådet har till uppgift att fatta beslut som berör den lokala kyrkan. I Malmö har församlingsrådet dock delegerat detta ansvar till verksamhetsråd för varje kyrka. 

Ledamöter väljs vid kyrkovalet 

Församlingsrådets ledamöter väljs i samband med kyrkovalet. Vem som helst som bor i församlingen kan nominera en person till sitt församlingsråd. Den nominerade behöver inte tillhöra en nomineringsgrupp, det vill säga en grupp som ställt upp i kyrkovalet. Tygelsjö kyrka ingår i Limhamns församlingsråd som leds av ordförande Christel Rosenberg. 

Christel Rosenberg

Svenska kyrkan Malmö

Ordförande Limhamns församlingsråd, Ordförande verksamhetsrådet Limhamns kyrka

Verksamhetsrådet i Tygelsjö kyrka

Verksamhetsrådet är den lokala kyrkans styrelse. Rådet består av 10–20 ledamöter från församlingsrådet. Tygelsjö kyrka och Västra Klagstorps kyrka har ett gemensamt verksamhetsråd som har till uppgift att

  • utse kyrkvärdar
  • utse den kyrkvärd som tillsammans med kyrkoherden ska ansvara för kyrkans inventarier
  • besluta om formerna för den lokala kyrkans huvudgudstjänst och fungera som samrådsorgan i andra frågor som rör kyrkans gudstjänster.
  • besluta om utlåning och uthyrning av kyrkan
  • besluta om vart kollekten ska gå i den lokala kyrkan när det är församlingskollekt
  • godkänna förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet 

Ledamöter och ersättare i Tygelsjö och Västra Klagstorps kyrkors verksamhetsråd

Anton Jarnvi

Svenska kyrkan Malmö

Ordförande verksamhetsrådet Tygelsjö och Västra Klagstorps kyrkor

Ingrid Andersson

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot verksamhetsrådet Tygelsjö och Västra Klagstorps kyrkor

Marianne Bager

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot verksamhetsrådet Tygelsjö och Västra Klagstorps kyrkor

Martha Banstorp

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot verksamhetsrådet Tygelsjö och Västra Klagstorps kyrkor

Teodor Bucht

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot verksamhetsrådet Tygelsjö och Västra Klagstorps kyrkor

Karin Orremo

Svenska kyrkan Malmö

Ersättare verksamhetsrådet Tygelsjö och Västra Klagstorps kyrkor

RELATERAD INFORMATION