Två män sitter vid ett bord och samtalar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Få stöd av kyrkan

Jesus Kristus visade villkorslös omsorg om sina medmänniskor i olika livssituationer. Diakoni är uppdraget till kyrkan att försöka följa hans exempel – att möta varandra genom att tjäna varandra och Gud. I Tygelsjö kyrka finns möjlighet för samtal i livets alla skeende.

Samtal med präst eller diakoniassistent

Behöver du någon att prata med? Vill du prata eller behöver du ha någon att möta så finns personal till hands och kan lyssna och gå bredvid under en tid i livet då du behöver stöd på något sätt. Diakoniassistenten har tystnadsplikt, präster har absolut tystnadsplikt. Kontaktuppgifter till präst och diakoniassistent hittar du längre ner på sidan. 

Information om prästers och diakoners tystnadsplikt i Svenska kyrkan. 

Leva-vidare-grupp

Ibland kan man behöva någon att samtala med både enskilt och i grupp. Du som lever vidare efter att ha förlorat någon nära anhörig kan ingå i en grupp för att tillsammans med präst och diakon få möjlighet att dela din livsberättelse.

RELATERAD INFORMATION