Närbild på altare med vit duk, ljus och kors. Framför alltaret breder ett avlångt kyrkorum ut sig med vita väggar, höga fönster och bänkar i trä.
Foto: Jens C Hilner

Fira gudstjänst i S:ta Maria

Gudstjänstlivet i S:ta Maria kyrka följer en tydlig rytm. Varje vardag inleds med morgonbön och varje torsdag firas förbönsmässa. En gång i månaden firas mässa, det vill säga gudstjänst med nattvard.

Olika gudstjänster i S:ta Maria kyrka

Morgonbön och morgonmässa

Måndag, onsdag, torsdag samt fredag kl. 9 firas en kort morgonbön i S:ta Maria kyrka. Morgonbönen utformas på olika sätt. Ibland är det tidegärdens växelläsning ur Psaltaren, andra gånger är det en betraktelse. Men vissa moment är alltid med: textläsning, bön, välsignelse och möjlighet till ljuständning. 
På tisdagar firas morgonmässa kl.9.

Förbönsmässa med efterföljande soppa

Helgfria torsdagar firas förbönsmässa kl. 11.30 i S:ta Maria kyrka. 
Det finns möjlighet till ljuständning och ibland också till enskild förbön i mässan. Vi sjunger psalmer, läser texter, tar del av betraktelse eller mediterar under tystnad eller till musik.  Här ber vi även bönerna som skrivits under veckan. När det är förbönsmässa erbjuds vi att möta Jesus också i bröd och vin. Brödet är glutenfritt och vinet alkoholfritt.

Skriv en förbön och lägg den i korgen

När S:ta Maria kyrka är öppen finns det möjlighet att skriva böner i kapellet och lägga dessa i två korgar som bärs fram i förbönsandakten eller förbönsmässan. Beroende på vilken korg du lagt din bön i läses den högt (namn läses inte) eller så förblir de i korgen.

Mässa på söndagar

Sista söndagen i månaden och några andra helgdagar under året firas mässa, det vill säga gudstjänst med nattvard kl. 11 i S:ta Maria kyrka. Efter gudstjänsten bjuder vi på fika.

Gudstjänstkalender för S:ta Maria kyrka

I kalendern nedan ser du de gudstjänster som hålls i S:ta Maria kyrka den närmaste tiden.

Tryck på ikonerna i anslutning till kalendern om du vill ändra till att se vecko- eller månadsvy. Använd förstoringsglaset bland ikonerna för att söka.  

Se kalender för gudstjänster i hela Malmö

Få information om kommande gudstjänster

Hand håller mobil som visar appen Kyrkguiden
Foto: Gustaf Hellsing / IKON

Du kan också få gratis information om kommande gudstjänster genom att

Relaterad information

Korg med pengar

Ge kollekt

Varje söndag i kyrkan samlas veckans kollekt in. I Malmös kyrkor kan du skänka kollekt kontant eller via Swish. Läs om swishnummer till lokala kyrkor, riks-, stifts- och församlingskollekter.

En man och en kvinna håller i en korg för kollekt

Bli gudstjänstvärd

Som gudstjänstvärd är du med och delar på uppgifterna i söndagens högmässa. Det kan handla om att hälsa besökare välkomna, läsa en text eller bön, bära kors eller ljus i processionen, hjälpa till vid nattvarden eller ta upp kollekt.