Ett järnvägsspår som vid en växel blir två.
Foto: Kali Antye/Shutterstock

Så leds S:t Pauli kyrka

S:t Pauli kyrka är en del av Svenska kyrkan Malmö. Kyrkan leds av folkvalda förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och väljs direkt via kyrkovalet. Fullmäktige beslutar i principiella ärenden och andra ärenden av större vikt, exempelvis mål och riktlinjer, budget, kyrko- och begravningsavgift.

Länk till Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat

Kyrkorådet

Kyrkorådet är Malmö pastorats styrelse och dess ledamöter utses av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet förbereder och verkställer kyrkofullmäktiges beslut och styr tillsammans med kyrkoherden pastoratet.

Länk till Kyrkorådet i Malmö pastorat

S:t Pauli kyrka ingår i S:t Johannes församlingsråd

I ett pastorat ska det finnas ett församlingsråd för varje församling. Församlingsrådet har till uppgift att fatta beslut som berör den lokala kyrkan.  

Ledamöterna utses av kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige utser församlingsråden efter att kandidater har nominerats i församlingarna. Vem som helst som bor i församlingen kan nominera en person till sitt församlingsråd. Den nominerade behöver inte tillhöra en nomineringsgrupp, det vill säga en grupp som ställt upp i kyrkovalet. S:t Pauli kyrka ingår i S:t Johannes församlingsråd som leds av ordförande Carin Larsson. 

De här personerna ingår i S:t Johannes församlingsråd

Via länken nedan hittar du ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i S:t Johannes församlingsråd. 

Delar av innertaket i S:t Pauli kyrka

S:t Johannes församlingsråd

I S:t Johannes församlingsråd ingår kyrkorna S:t Johannes, S:t Matteus, S:t Pauli och S:ta Maria.

Församlingsrådets uppgifter

Via länken nedan hittar du information om Malmö församlingsråd med bland annat en förteckning över de uppgifter som församlingsrådet ansvarar för enligt kyrkoordningen.

Församlingsråd

Det finns sex församlingsråd i Svenska kyrkan Malmö. Kyrkofullmäktige utser församlingsråden efter att kandidater har nominerats i församlingarna. Församlingsråden ska utföra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.

Protokoll från Malmö församlingsråd

Här hittar du protokoll från församlingsråden i Malmös kyrkor.

Relaterad information

En person höjer en ordförandeklubba.

Så leds Svenska kyrkan Malmö

Svenska kyrkan Malmö leds av folkvalda förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd. Verksamheten leds av kyrkoherden och dennes ledningsgrupp.

Protokoll från Malmö kyrkofullmäktige

Här hittar du protokollen från Malmö kyrkofullmäktiges sammanträden.

Protokoll från Malmö kyrkoråd

Här hittar du protokoll från Malmö kyrkoråds sammanträden för mandatperioden 2022-2025.

Protokoll från Malmö församlingsråd

Här hittar du protokoll från församlingsråden i Malmös kyrkor.