Ett järnvägsspår som vid en växel blir två.
Foto: Kali Antye/Shutterstock

Så leds S:t Pauli kyrka

S:t Pauli kyrka är en del av Svenska kyrkan Malmö. Kyrkan leds av folkvalda förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd och verksamhetsråd där sistnämnda ansvarar för verksamheten i den lokala kyrkan.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och väljs direkt via kyrkovalet. Fullmäktige beslutar i principiella ärenden och andra ärenden av större vikt, exempelvis mål och riktlinjer, budget, kyrko- och begravningsavgift.

Länk till Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat

Kyrkorådet

Kyrkorådet är Malmö pastorats styrelse och dess ledamöter utses av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet förbereder och verkställer kyrkofullmäktiges beslut och styr tillsammans med kyrkoherden pastoratet.

Länk till Kyrkorådet i Malmö pastorat

S:t Pauli kyrka ingår i S:t Johannes församlingsråd

I ett pastorat ska det finnas ett församlingsråd för varje församling. Församlingsrådet har till uppgift att fatta beslut som berör den lokala kyrkan. I Malmö har församlingsrådet dock delegerat detta ansvar till verksamhetsråd för varje kyrka. 

Ledamöter väljs vid kyrkovalet 

Församlingsrådets ledamöter väljs i samband med kyrkovalet. Vem som helst som bor i församlingen kan nominera en person till sitt församlingsråd. Den nominerade behöver inte tillhöra en nomineringsgrupp, det vill säga en grupp som ställt upp i kyrkovalet. S:t Pauli kyrka ingår i S:t Johannes församlingsråd som leds av ordförande Carin Larsson. 

 • Carin Larsson

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Ledamot verksamhetsrådet S:t Pauli kyrka, Ordförande S:t Johannes församlingsråd

  Mer om Carin Larsson

  Socialdemokraterna (S)

Verksamhetsrådet i S:t Pauli kyrka

Verksamhetsrådet är den lokala kyrkans styrelse. Rådet består av 10–20 ledamöter från församlingsrådet. Verksamhetsrådet har till uppgift att

 • utse kyrkvärdar
 • utse den kyrkvärd som tillsammans med kyrkoherden ska ansvara för kyrkans inventarier
 • besluta om formerna för den lokala kyrkans huvudgudstjänst och fungera som samrådsorgan i andra frågor som rör kyrkans gudstjänster.
 • besluta om utlåning och uthyrning av kyrkan
 • besluta om vart kollekten ska gå i den lokala kyrkan när det är församlingskollekt
 • godkänna förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet 

Ledamöter och ersättare i S:t Pauli kyrkas verksamhetsråd 

 • Carin Larsson

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Ledamot verksamhetsrådet S:t Pauli kyrka, Ordförande S:t Johannes församlingsråd

  Mer om Carin Larsson

  Socialdemokraterna (S)

 • Annika Löfstedt

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot verksamhetsrådet S:t Pauli kyrka

 • Cecilia Arvidsson

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Ledamot verksamhetsrådet S:t Pauli kyrka

  Mer om Cecilia Arvidsson

  Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)

 • Åsa Janlöv

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot verksamhetsrådet S:t Pauli kyrka

 • Gunnar Lyckborg

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot verksamhetsrådet S:t Pauli kyrka

 • Lena Persson

  Svenska kyrkan Malmö

  Ersättare verksamhetsrådet S:t Pauli kyrka

 • Rolf Pålsson

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Ersättare verksamhetsrådet S:t Pauli kyrka

  Mer om Rolf Pålsson

  Socialdemokraterna (S)

Relaterad information

En person höjer en ordförandeklubba.

Så leds Svenska kyrkan Malmö

Svenska kyrkan Malmö leds av folkvalda förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd och verksamhetsråd. Verksamheten leds av kyrkoherden och dennes ledningsgrupp.

Protokoll från församlingsråden

Här hittar du Församlingsrådens protokoll. Länken går till Svenska kyrkan Malmös intranät.

Protokoll från verksamhetsråden

Här hittar du Verksamhetsrådens protokoll. Länken går till Svenska kyrkan Malmös intranät.

Protokoll från kyrkorådet

Läs protokollen från Kyrkorådet i Malmö pastorat. Länken går till Svenska kyrkan Malmös intranät.

Tidigare protokoll från kyrkofullmäktige

Läs protokollen från Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat. Länken går till Svenska kyrkan Malmös intranät.