Diakon i grön diakonskjorta och diakonhalsband
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Få stöd av kyrkan

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människan i livets olika situationer och kallas ibland för kyrkans sociala arbete. Det kan handla om att du behöver prata med någon när livet känns svårt, eller att du befinner dig i en livssituation då du behöver hjälp på annat sätt. S:t Mikaels kyrka erbjuder ett par olika samtalsgrupper som till exempel Leva-vidare-grupper.

Diakonisamtal Foto: Karolina Johansson

Diakonimottagning

Välkommen att boka besök. Får du inget svar på telefon, lämna ett meddelande med namn och telefonnummer så ringer diakonen upp. Det går även bra att mejla.

Ilse Viebusk nås säkrast på telefon måndagar och torsdagar kl. 10–12.

Sophie Klussmann nås säkrast på telefon tisdagar och torsdagar kl. 13–14.

Diakon Ilse Viebusk och diakon Sophie Klussman, se kontaktuppgifter nedan. 

Med en diakon eller präst kan du prata om allt

Samtal med en präst eller en diakon i Svenska kyrkan kallar vi ofta för själavårdssamtal. För präster och diakoner är tron på Gud självklar, men du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende. Du får – men behöver inte – prata om Gud, läsa Bibeln eller be när du talar med en präst eller diakon.

Du kan få samtalsstöd via telefon, digitalt eller i ett personligt möte. Kontakta din församling om du vill boka tid för ett samtal. Präster och diakoner finns också i sjukhuskyrkan, universitetskyrkan, i försvarsmakten och på fängelser. Samtalen är kostnadsfria.

Syndernas förlåtelse

Kanske vill du bikta dig. Bikt innebär att du får du ta emot Guds förlåtelse och att du får hjälp att förlåta dig själv för något som tynger dig.

Läs mer om bikt i Svenska kyrkan.

PRÄSTER OCH DIAKONER HAR TYSTNADSPLIKT

Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra det vidare går det inte. 

Diakonen har också tystnadsplikt vid enskild själavård men till skillnad från en präst kan en diakon bli kallad till vittne i en rättegång. En diakon får också bryta tystnadsplikten när det handlar om brott, och vid oro för att ett barn far illa. Den som har samtalat med en diakon kan själv gå med på att diakonen får lämna informationen vidare.

Leva-vidare-grupp

S:t Mikaels kyrka erbjuder en samtalsgrupp för dig som har förlorat en närstående. Den som mist någon går igenom en livsfas som är svår att sätta ord på. Bara den som varit med om sorg vet vad det handlar om. Svenska kyrkan har lång erfarenhet av att möta människor i sorg och har sett att leva vidare-grupper är ett stöd för att kunna gå vidare.

I samtalen delas tankar och erfarenheter. Genom att lyssna till andras upplevelser och genom att berätta om hur livet ändå kan gå vidare kan man hjälpa varandra. Gruppen har två samtalsledare, en präst och en diakon och samtalen följer en modell med olika teman för varje tillfälle.

Leva vidare-gruppen träffas sex gånger under ett halvår.  Varmt välkommen att delta. För mer information, kontakta diakon Ilse Viebusk, se kontaktuppgifter nedan.

RELATERAD INFORMATION