Ett järnvägsspår som vid en växel blir två.
Foto: Kali Antye/Shutterstock

Så leds S:t Matteus kyrka

S:t Matteus kyrka tillhör S:t Johannes församling som i sin tur är en av sex församlingar i det som kallas Malmö pastorat. Kyrkan leds av folkvalda förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd och verksamhetsråd där sistnämnda ansvarar för verksamheten i den lokala kyrkan.

Malmö pastorat

De sex församlingarna i Malmö samverkar i en gemensam organisation som kallas för Malmö pastorat. Det innebär att församlingarna och de lokala kyrkorna har en gemensam administration och ledning.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och väljs direkt via kyrkovalet. Fullmäktige beslutar i principiella ärenden och andra ärenden av större vikt, exempelvis mål och riktlinjer, budget, kyrko- och begravningsavgift.

Länk till Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat

Kyrkorådet

Kyrkorådet är Malmö pastorats styrelse och dess ledamöter utses av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet förbereder och verkställer kyrkofullmäktiges beslut och styr tillsammans med kyrkoherden pastoratet.

Länk till Kyrkorådet i Malmö pastorat

S:t Matteus kyrka ingår i S:t Johannes församlingsråd

S:t Matteus kyrka tillhör S:t Johannes församling som är en av sex församlingar i det som kallas Malmö pastorat. I ett pastorat ska det finnas ett församlingsråd för varje församling. Församlingsrådet har till uppgift att fatta beslut som berör den lokala kyrkan. I Malmö har församlingsrådet dock delegerat detta ansvar till verksamhetsråd för varje kyrka. 

Ledamöter väljs vid kyrkovalet 

Församlingsrådets ledamöter väljs i samband med kyrkovalet. Vem som helst som bor i församlingen kan nominera en person till sitt församlingsråd. Den nominerade behöver inte tillhöra en nomineringsgrupp, det vill säga en grupp som ställt upp i kyrkovalet. S:t Matteus kyrka ingår i S:t Johannes församlingsråd som leds av ordförande Carin Larsson. 

 • Carin Larsson

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Ledamot verksamhetsrådet S:t Pauli kyrka, Ordförande S:t Johannes församlingsråd

  Mer om Carin Larsson

  Socialdemokraterna (S)

Verksamhetsrådet i S:t Matteus kyrka

Verksamhetsrådet är den lokala kyrkans styrelse. Rådet består av 10–20 ledamöter från församlingsrådet. S:t Matteus kyrka har ett verksamhetsråd som har till uppgift att

 • utse kyrkvärdar
 • utse den kyrkvärd som tillsammans med kyrkoherden ska ansvara för kyrkans inventarier
 • besluta om formerna för den lokala kyrkans huvudgudstjänst och fungera som samrådsorgan i andra frågor som rör kyrkans gudstjänster.
 • besluta om utlåning och uthyrning av kyrkan
 • besluta om vart kollekten ska gå i den lokala kyrkan när det är församlingskollekt
 • godkänna förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet 

Ledamöter och ersättare i S:t Matteus kyrkas verksamhetsråd   

 • Linda Lindstedt

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot verksamhetsrådet S:t Matteus kyrka

 • Anders Markevall

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot verksamhetsrådet S:t Matteus kyrka

 • Mats Tängermark

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Ledamot verksamhetsrådet S:t Matteus kyrka

  Mer om Mats Tängermark

  Socialdemokraterna (S)

 • Ylva Flemming

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot verksamhetsrådet S:t Matteus kyrka

 • Eva Kjelldén

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot verksamhetsrådet S:t Matteus kyrka

 • Gustav Burman

  Gustav Burman

  Svenska kyrkan Malmö

  Präst och arbetsledare, S:t Matteus kyrka

  Mer om Gustav Burman

  Föräldra- och tjänstledig t.o.m. 31 december 2022

 • Emma Suleman Wredberg

  Svenska kyrkan Malmö

  Ersättare verksamhetsrådet S:t Matteus kyrka

 • Johan Malm

  Svenska kyrkan Malmö

  Ersättare verksamhetsrådet S:t Matteus kyrka

 • Karolina Lindgren

  Svenska kyrkan Malmö

  Ersättare verksamhetsrådet S:t Matteus kyrka

Relaterad information

En person höjer en ordförandeklubba.

Så leds Svenska kyrkan Malmö

Svenska kyrkan Malmö leds av folkvalda förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd och verksamhetsråd. Verksamheten leds av kyrkoherden och dennes ledningsgrupp.

Protokoll från församlingsråden

Här hittar du Församlingsrådens protokoll. Länken går till Svenska kyrkan Malmös intranät.

Protokoll från verksamhetsråden

Här hittar du Verksamhetsrådens protokoll. Länken går till Svenska kyrkan Malmös intranät.

Protokoll från kyrkorådet

Läs protokollen från Kyrkorådet i Malmö pastorat. Länken går till Svenska kyrkan Malmös intranät.

Tidigare protokoll från kyrkofullmäktige

Läs protokollen från Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat. Länken går till Svenska kyrkan Malmös intranät.