Så leds S:t Johannes kyrka

S:t Johannes kyrka tillhör S:t Johannes församling som i sin tur är en av sex församlingar i det som kallas Malmö pastorat. Kyrkan leds av folkvalda förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd och verksamhetsråd där sistnämnda ansvarar för verksamheten i den lokala kyrkan.

Malmö pastorat

De sex församlingarna i Malmö samverkar i en gemensam organisation som kallas för Malmö pastorat. Det innebär att församlingarna och de lokala kyrkorna har en gemensam administration och ledning.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och väljs direkt via kyrkovalet. Fullmäktige beslutar i principiella ärenden och andra ärenden av större vikt, exempelvis mål och riktlinjer, budget, kyrko- och begravningsavgift.

Länk till Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat

Kyrkorådet

Kyrkorådet är Malmö pastorats styrelse och dess ledamöter utses av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet förbereder och verkställer kyrkofullmäktiges beslut och styr tillsammans med kyrkoherden pastoratet.

Länk till Kyrkorådet i Malmö pastorat

S:t Johannes kyrka ingår i S:t Johannes församlingsråd


S:t Johannes kyrka tillhör S:t Johannes församling som är en av sex församlingar i det som kallas Malmö pastorat. I ett pastorat ska det finnas ett församlingsråd för varje församling. Församlingsrådet har till uppgift att fatta beslut som berör den lokala kyrkan. I Malmö har församlingsrådet dock delegerat detta ansvar till verksamhetsråd för varje kyrka. 

Ledamöter väljs vid kyrkovalet 

Församlingsrådets ledamöter väljs i samband med kyrkovalet. Vem som helst som bor i församlingen kan nominera en person till sitt församlingsråd. Den nominerade behöver inte tillhöra en nomineringsgrupp, det vill säga en grupp som ställt upp i kyrkovalet. S:t Johannes kyrka ingår i S:t Johannes församlingsråd som leds av ordförande Carin Larsson. 

 • Carin Larsson

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Ledamot verksamhetsrådet S:t Pauli kyrka, Ordförande S:t Johannes församlingsråd

  Mer om Carin Larsson

  Socialdemokraterna (S)

Verksamhetsrådet i S:t Johannes kyrka

Verksamhetsrådet är den lokala kyrkans styrelse. Rådet består av 10–20 ledamöter från församlingsrådet. Verksamhetsrådet har till uppgift att

 • utse kyrkvärdar
 • utse den kyrkvärd som tillsammans med kyrkoherden ska ansvara för kyrkans inventarier
 • besluta om formerna för den lokala kyrkans huvudgudstjänst och fungera som samrådsorgan i andra frågor som rör kyrkans gudstjänster.
 • besluta om utlåning och uthyrning av kyrkan
 • besluta om vart kollekten ska gå i den lokala kyrkan när det är församlingskollekt
 • godkänna förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet 

Ledamöter och ersättare i S:t Johannes kyrkas verksamhetsråd 

 • Malva Holm Kvist

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot verksamhetsrådet S:t Johannes kyrka

 • Anna Brade

  Svenska kyrkan Malmö

  Diakon, S:t Andreas kyrka

  Direkt: 040 - 27 91 90

  Mer om Anna Brade

  Diakon

 • Fredrik Gällentoft

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot verksamhetsrådet S:t Johannes kyrka

 • Robin Garefeldt

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot verksamhetsrådet S:t Johannes kyrka

 • Göran Malmberg

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Ledamot valnämnden Malmö pastorat, Ledamot verksamhetsrådet S:t Johannes kyrka

  Mer om Göran Malmberg

  Frimodig kyrka

 • Katarina Herbert

  Katarina Herbert

  Svenska kyrkan Malmö

  Församlingsherde S:t Johannes församling, Arbetsledande Präst, S:t Johannes kyrka, Ledamot verksamhetsrådet S:t Johannes kyrka

 • Per-Arne Skog

  Svenska kyrkan Malmö

  Ersättare verksamhetsrådet S:t Johannes kyrka

 • Kerstin Sondell

  Svenska kyrkan Malmö

  Ersättare verksamhetsrådet S:t Johannes kyrka

 • Jenny Jönsson

  Svenska kyrkan Malmö

  Ersättare verksamhetsrådet S:t Johannes kyrka

Relaterad information

En person höjer en ordförandeklubba.

Så leds Svenska kyrkan Malmö

Svenska kyrkan Malmö leds av folkvalda förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd och verksamhetsråd. Verksamheten leds av kyrkoherden och dennes ledningsgrupp.

Protokoll från församlingsråden

Här hittar du Församlingsrådens protokoll. Länken går till Svenska kyrkan Malmös intranät.

Protokoll från verksamhetsråden

Här hittar du Verksamhetsrådens protokoll. Länken går till Svenska kyrkan Malmös intranät.

Protokoll från kyrkorådet

Läs protokollen från Kyrkorådet i Malmö pastorat. Länken går till Svenska kyrkan Malmös intranät.

Tidigare protokoll från kyrkofullmäktige

Läs protokollen från Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat. Länken går till Svenska kyrkan Malmös intranät.