Så leds S:t Johannes kyrka

S:t Johannes kyrka tillhör S:t Johannes församling som i sin tur är en av sex församlingar i det som kallas Malmö pastorat. Kyrkan leds av folkvalda förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd och verksamhetsråd där sistnämnda ansvarar för verksamheten i den lokala kyrkan.

Malmö Pastorat

De sex församlingarna i Malmö samverkar i en gemensam organisation som kallas för Malmö pastorat. Det innebär att församlingarna och de lokala kyrkorna har en gemensam administration och ledning.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och väljs direkt via kyrkovalet. Fullmäktige beslutar i principiella ärenden och andra ärenden av större vikt, exempelvis mål och riktlinjer, budget, kyrko- och begravningsavgift.

Länk till Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat

Kyrkorådet

Kyrkorådet är Malmö pastorats styrelse och dess ledamöter utses av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet förbereder och verkställer kyrkofullmäktiges beslut och styr tillsammans med kyrkoherden pastoratet.

Länk till Kyrkorådet i Malmö pastorat

S:t Johannes kyrka ingår i S:t Johannes församlingsråd


S:t Johannes kyrka tillhör S:t Johannes församling som är en av sex församlingar i det som kallas Malmö pastorat. I ett pastorat ska det finnas ett församlingsråd för varje församling. Församlingsrådet har till uppgift att fatta beslut som berör den lokala kyrkan. I Malmö har församlingsrådet dock delegerat detta ansvar till verksamhetsråd för varje kyrka. 

Ledamöter väljs vid kyrkovalet 

Församlingsrådets ledamöter väljs i samband med kyrkovalet. Vem som helst som bor i församlingen kan nominera en person till sitt församlingsråd. Den nominerade behöver inte tillhöra en nomineringsgrupp, det vill säga en grupp som ställt upp i kyrkovalet. S:t Johannes kyrka ingår i S:t Johannes församlingsråd som leds av ordförande Göran Malmberg. 

Göran Malmberg

Svenska kyrkan Malmö

Ersättare i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Ordförande S:t Johannes församlingsråd, Ordförande verksamhetsrådet S:t Johannes kyrka

Mer om Göran Malmberg

Frimodig kyrka

Verksamhetsrådet i S:t Johannes kyrka

Verksamhetsrådet är den lokala kyrkans styrelse. Rådet består av 10–20 ledamöter från församlingsrådet. Verksamhetsrådet har till uppgift att

  • utse kyrkvärdar
  • utse den kyrkvärd som tillsammans med kyrkoherden ska ansvara för kyrkans inventarier
  • besluta om formerna för den lokala kyrkans huvudgudstjänst och fungera som samrådsorgan i andra frågor som rör kyrkans gudstjänster.
  • besluta om utlåning och uthyrning av kyrkan
  • besluta om vart kollekten ska gå i den lokala kyrkan när det är församlingskollekt
  • godkänna förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet 

Ledamöter och ersättare i S:t Johannes kyrkas verksamhetsråd 

Göran Malmberg

Svenska kyrkan Malmö

Ersättare i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Ordförande S:t Johannes församlingsråd, Ordförande verksamhetsrådet S:t Johannes kyrka

Mer om Göran Malmberg

Frimodig kyrka

Karin Pråmell

Svenska kyrkan Malmö

Arbetsledande Präst, Kontaktperson Pilgrim Malmö, S:t Pauli kyrka

Roger Bergforsen

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot verksamhetsrådet S:t Johannes kyrka

John Christiansson

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot verksamhetsrådet S:t Johannes kyrka

Lena Persson

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot verksamhetsrådet S:t Johannes kyrka

Carina Remgren

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Ledamot verksamhetsrådet S:t Johannes kyrka

Mer om Carina Remgren

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Jenny Jönsson

Svenska kyrkan Malmö

Ersättare verksamhetsrådet S:t Johannes kyrka

Joakim Nordqvist

Svenska kyrkan Malmö

Ersättare verksamhetsrådet S:t Johannes kyrka

Per-Arne Skog

Svenska kyrkan Malmö

Ersättare i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Ersättare verksamhetsrådet S:t Johannes kyrka

Mer om Per-Arne Skog

Socialdemokraterna (S)

RELATERAD INFORMATION