Fullsatt S:t Johannes kyrka redo för gudstjänst. Två människor går mot altaret med ryggen mot kameran.
Foto: Karin Rosvall

Fira gudstjänst i S:t Johannes

I S:t Johannes firas varje vecka högmässa, Gränslandsmässa och veckomässa. Gudstjänsterna ser olika ut, men alla har ett gemensamt: Gud är i centrum för vår gemenskap. I alla mässor andas vi in Gud och smakar och känner att Herren är god.

SMITTSKYDDSÅTGÄRDER INFÖRS VID GUDSTJÄNSTER FRÅN 1 DECEMBER 2021 i S:t Johannes kyrka

Regeringen har beslutat att från 1 december 2021 ska det bli möjligt att använda vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som samlar fler än 100 personer inomhus.
Svenska kyrkans grundläggande hållning är att ingen ska behöva visa vaccinationsbevis för att gå på gudstjänst. Däremot kommer smittskyddsåtgärder att vidtas vid gudstjänster och kyrkliga handlingar från 1 december.

Detta gäller:

  • Du som besökare ska ha en plats att sitta på.
  • Är du i ett sällskap ska ni kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  • Antalet deltagare i ert sällskap får vara högst åtta. Är ni fler personer delas sällskapet upp.
  • Handsprit kommer att finnas tillgängligt.
  • Max 158 personer i kyrkan.

Mer information om vad som gäller för ett enskilt evenemang hittar du på hemsidan för respektive evenemang.

Gudstjänstkalender för S:t Johannes kyrka

I kalendern nedan ser du de gudstjänster som firas i S:t Johannes kyrka den närmaste tiden.

Tryck på ikonerna i anslutning till kalendern om du vill ändra till att se vecko- eller månadsvy. Använd förstoringsglaset bland ikonerna för att söka.  

Se kalender för gudstjänster i hela Malmö

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Olika typer av gudstjänster i S:t Johannes kyrka

En gudstjänst är alltid offentlig. Du som vill delta är välkommen, precis som den du är. Ofta används orden gudstjänst och mässa. Det som skiljer dessa två åt är att på en mässa firas det alltid nattvard. Till mässan används alltid alkoholfritt vin och glutenfritt bröd.

Högmässa varje söndag

I S:t Johannes firas högmässa varje söndag kl. 11. I högmässan delas bröd och vin i nattvarden. Vi lyssnar till bibeltexter och predikan som har med söndagens tema och innehåll att göra. Vi sjunger psalmer och ber för oss själva och andra. Ofta medverkar någon av S:t Johannes kyrkas körer eller en solist. Högmässan varar cirka en timme.

Mässa i samband med Gränsland

Här hittar du mer information om Gränsland, en ny kultur- och samtalscen.

veckomässa

Veckomässan är också gudstjänst med nattvard, men den har färre moment än vad högmässan har. I S:t Johannes firas veckomässa varje onsdag kl. 12.10. Veckomässorna varar cirka 30 minuter.

Dopgudstjänst varje lördag

S:t Johannes kyrka erbjuder dopgudstjänst varje lördag kl. 11, kl. 12.30 och kl. 15. Barn, unga och vuxna, alla är lika välkomna att döpas. Den som döps behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Inte heller du som förälder. Tvärtom – dopet är en gåva att bara ta emot. Det du som förälder säger ja till är att ditt barn döps till den kristna tron. Den som döps blir en del av den kristna gemenskapen och medlem i Svenska kyrkan.   

Låna lokal för dopkaffe 

Bokar du dop till kl. 11 finns det möjlighet att boka en ljus och rymlig lokal för efterföljande dopkaffe. Lokalen som ligger på tredje våningen i församlingshemmet bakom kyrkan har plats för uppemot 75 personer. Det finns tillgång till välutrustat kök, med porslin, glas och bestick, kyl, frys, modern kaffemaskin och diskmaskin. 
Vill du veta mer eller boka tid för dop, kontakta pastorsexpeditionen på tel. 040-27 90 01 eller någon på expeditionen i S:t Johannes 040-27 91 50.

Dopängelgudstjänst 

De barn som döps i S:t Johannes kyrka får i samband med dopet en dopgåva av S:t Johannes kyrka i form av en glasängel . Ängeln hängs upp i dopträdet som finns i kyrkan. En gång per år, vanligen i maj, bjuds de barn som blivit döpta under året in till en speciell gudstjänst där de får hämta sina dopänglar. Gudstjänsten är speciellt anpassad för barn. 

Speciella gudstjänster till jul och påsk

I samband med jul och påsk firas flera olika specifika gudstjänster som relaterar till Jesu födelse och Jesu lidande, död och uppståndelse.

 

Få information om kommande gudstjänster

Hand håller mobil som visar appen Kyrkguiden
Foto: Gustaf Hellsing / IKON

 

Du kan också få gratis information om kommande gudstjänster genom att

Swisha söndagens kollekt

Qr-kod för att swisha söndagens kollekt i S:t Johannes kyrka

Saknar du kontanter kan du swisha söndagens kollekt till 123 611 14 70. Du kan också välja att scanna qr-koden ovan i din Swishapp.

Obs! Swishar du annan dag än söndag går din gåva till Svenska kyrkan Malmös diakonala arbete istället för till söndagens kollektändamål. 

Församlingskollekter 2020 S:t Johannes kyrka

18 oktober Röda Korset

organisationsnummer 802002-8711, bankgiro 900-8004

1 november Läkare utan gränser

organisationsnummer 800217-2360, bankgiro 900-6032

22 november Läkare utan gränser

organisationsnummer 800217-2360, bankgiro 900-6032

25 december Killans bönegård

organisationsnummer 846502-8390, bankgiro 5609-0129

27 december Svenska kyrkan i utlandet

organisationsnummer 802002-9958, bankgiro 901-6031

RELATERAD INFORMATION