Foto: Shutterstock

Gränsland

Gränsland är Svenska kyrkan Malmös återkommande scen för kultur, samtal och mässa i ett heligt rum. Varje onsdagkväll kl. 17.30 i S:t Johannes kyrka diskuteras en ny fråga i gränslandet mellan svårighet och möjlighet, inramad av musik och kultur. Kvällen inleds med mässa.

Samtal kring gränssituationer, kultur och livsfrågor

Svenska kyrkan Malmös satsning Gränsland lyfter allmänna existentiella frågor som rör sig i gränslandet mellan svårighet och möjlighet, mellan himmel och jord. Exempel på gränsland är de stora skiftena i livet, till exempel att gå från ung till vuxen, från utbildning till arbetsliv, men också frågor kring gränser mellan människor, segregation och integration.

Med Gränsland vill Svenska kyrkan Malmö vara med och bidra till samtal kring gränssituationer, kultur och livsfrågor. Här kan nya tankebanor födas och nya tolkningsnycklar för livet kan utbytas.

Samtalen inramas av musik, kultur och gudstjänst

Kvällens frågeställning inramas av musik- och kulturinslag, gärna i form av sådant som inte så ofta ryms i kyrkan, som dans och nycirkus för att ta några exempel. Varje Gränsland inleds med en mässa, en gudstjänst med nattvard kl. 17.30. Det går bra att komma till mässan eller komma direkt till kvällens programpunkt som startar kl. 18.