Gränsland

I gränslandet mellan rörelse och ställningstagande, mellan toner och ord, mellan svårighet och möjlighet uppmärksammas en ny existentiell fråga varje onsdag klockan 18:00 i S:t Johannes kyrka vid Triangeln i Malmö.

Samtal kring gränssituationer, kultur och livsfrågor

Svenska kyrkan Malmös satsning Gränsland lyfter allmänna existentiella frågor som rör sig i gränslandet mellan svårighet och möjlighet, mellan himmel och jord. Exempel på gränsland är de stora skiftena i livet, till exempel att gå från ung till vuxen, från utbildning till arbetsliv, men också frågor kring gränser mellan människor, segregation och integration.

Med Gränsland vill Svenska kyrkan Malmö vara med och bidra till samtal kring gränssituationer, kultur och livsfrågor. Här kan nya tankebanor födas och nya tolkningsnycklar för livet kan utbytas.

Samtalen inramas av musik, kultur och gudstjänst

Kvällens frågeställning inramas av musik- och kulturinslag, gärna i form av sådant som inte så ofta ryms i kyrkan, som dans och nycirkus för att ta några exempel. Varje Gränsland inleds med en mässa, en gudstjänst med nattvard klockan 17:30. Det går bra att komma till mässan eller komma direkt till kvällens programpunkt som startar klockan 18:00. 

Gränsland har sommaruppehåll, vi ses igen till hösten.

Tills dess kan du njuta av Gränslandsmässan som startar klockan 17:30 varje onsdag hela våren och sommaren.