Illustration med människohuvud, Triangelns tågstation och S:t Johannes kyrka.
Foto: Illustration: Mårten Lindahl

Gränsland

Gränsland är Svenska kyrkan Malmös nya återkommande scen för kultur, samtal och mässa i ett heligt rum. Varje tisdagskväll kl. 19 i S:t Johannes kyrka diskuteras en ny fråga som rör sig i gränslandet mellan svårighet och möjlighet. Kvällen inramas av musik och kultur och avslutas med mässa.

Samtal kring gränssituationer, kultur och livsfrågor

Svenska kyrkan Malmös nya satsning Gränsland lyfter allmänna existentiella frågor som rör sig i gränslandet mellan svårighet och möjlighet, mellan himmel och jord. Exempel på gränsland är de stora skiftena i livet, till exempel att gå från ung till vuxen, från utbildning till arbetsliv, men också frågor kring gränser mellan människor, segregation och integration.

Med Gränsland vill Svenska kyrkan Malmö vara med och bidra till samtal kring gränssituationer, kultur och livsfrågor. Här kan nya tankebanor födas och nya tolkningsnycklar för livet kan utbytas.

Samtalen inramas av musik, kultur och gudstjänst

Kvällens frågeställning inramas av musik- och kulturinslag, gärna i form av sådant som inte så ofta ryms i kyrkan, som dans och nycirkus för att ta några exempel. Varje Gränsland avslutas med en mässa, en gudstjänst med nattvard.