Skulptur föreställande en knuten pistol.
Foto: Jenny Wollin

Samarbeten och nätverk

Svenska kyrkan Malmö samarbetar med andra organisationer för ett bättre Malmö. Bland kyrkans samarbetspartners finns Skåne Stadsmission, Hela människan och Open Skåne. Fosie församling finns med i nätverket Framtiden bor hos oss.

Samarbeten 

Logotyp för Skåne Stadsmission. Blått stiliserat hjärta med texten Skåne Stadsmission.

Skåne Stadsmission

Svenska kyrkan Malmö stödjer Skåne Stadsmission bland annat genom att årligen skänka ett större bidrag till Skåne Stadsmissions verksamheter i Malmö. Svenska kyrkan samarbetar med Skåne Stadsmission kring värmestugorna i Malmö, matutdelning, klädutdelning med mera. Kyrkorådsordförande för Svenska kyrkan Malmö, Claes Block sitter i styrelsen för Skåne Stadsmission. 

Logotyp Botildenborg

Botildenborg

Svenska kyrkan Malmö har ett samarbete kring mat med organisationen Botildenborg i Västra Skrävlinge och Skåne Stadsmission. Botildenborg producerar och levererar matlådor till människor i ekonomisk utsatthet. Matlådorna distribueras via S:ta Maria kyrka och via stadsmissionens butik Matmissionen.

Man i blå skjorta och i bakgrunden ett suddigt rött kors och texten Röda Korset.

Röda Korset

Röda Korset i Malmö har fler än 700 frivilliga som är engagerade i nästan 40 olika verksamheter. Svenska kyrkan samarbetar med Röda Korset Malmö kring värmestugorna, matutdelning, klädutdelning med mera.

Texten Fryshuset i rött på vit botten.

Fryshuset Malmö

Fryshuset Malmö är ett ungdomscenter för utbildningar, sociala projekt och passionerade intressen. Svenska kyrkan samarbetar med Fryshuset kring värmestugorna i Malmö, matutdelning, klädutdelning med mera.

Logotyp röd cirkel med vitt hjärta och texten Hela människan.

Hela människan i Malmö

Svenska kyrkan finns representerad i styrelsen för Hela människan i Malmö. Organisationen arbetar för att skapa mötesplatser, där människor får berika varandras liv och där varje människa möts med lyhördhet och respekt, oavsett bakgrund och social situation.

Logotyp. Svarta pratbubblor och ett rött hjärta formar Skåne. Texten Open Skåne under.

Open Skåne

Open Skåne Open Skåne initierar och tar ansvar för dialoger och möten för formella och informella ledare från olika delar av samhället, med syftet att stärka den sociala sammanhållningen i Skåne. Ordförande för stiftelsen är biskop Johan Tyrberg, Lunds stift. Svenska kyrkan Malmö finns med som samarbetspartner. 

Nätverk

Kodex Malmös vision i text med en uppmaning att skriva under och dela.

Kodex Malmö

Genom nätverket Kodex Malmö är Svenska kyrkan Malmö med och verkar för visionen om ett Malmö fritt från rasism, hat och diskriminering.

Fotomontage: afroamerikansk kvinnas huvud, höghus, spårvagn på räls.

Framtiden bor hos oss

Nätverket "Framtiden bor hos oss" består av församlingar/pastorat i mångkulturella och mångreligiösa områden i Malmö, Burlöv, Göteborg, Linköping, Norrköping, Borås, Trollhättan, Södertälje, Gävle, Örebro, Uddevalla, Uppsala och Stockholm. Fosie församling i Malmö är med i nätverket. För mer information, kontakta Ebba Älverbrandt.

Relaterad information

FBHO Region Syd

Du som är medarbetare i en FBHO-församling i Malmö, Lund eller Burlöv är välkommen på träffar i FBHO Region Syd.