Foto: Shutterstock

Regnbågsscen

Regnbågsscen i S:t Pauli kyrka är en mötesplats för alla livets färger. Under regnbågen möts musik, föredrag, poesi, konst och humor med bön, tankar från bibeln, psalmsång och ljuständning. Regnbågsscen är en mötesplats för HBTQIA+ och kristen tro. En mötesplats för dig som är nyfiken eller söker ett sammanhang.

Musik, föredrag, poesi, konst och humor

Regnbågsscen i S:t Pauli kyrka är en mötesplats för alla livets färger. Under regnbågen möts musik, föredrag, poesi, konst och humor med bön, tankar från bibeln, psalmsång och ljuständning. En mötesplats för HBTQIA+ och kristen tro. En mötesplats för dig som är nyfiken eller söker ett sammanhang.

Regnbågsscen är ett samarbete mellan S:t Pauli kyrka, Universitetskyrkan och EKHO Skåne.