Foto: Shutterstock

Regnbågsscen

Regnbågsscen i S:t Pauli kyrka är en mötesplats för alla livets färger. Under regnbågen möts musik, föredrag, poesi, konst och humor med bön, tankar från bibeln, psalmsång och ljuständning. Regnbågsscen är en mötesplats för HBTQIA+ och kristen tro. En mötesplats för dig som är nyfiken eller söker ett sammanhang.

Svenska kyrkan på Malmö Pride

Mellan den 3 och 6 juli pågår Malmö Pride och Svenska kyrkan Malmö är i vanlig ordning med och arrangerar flera programpunkter under veckan.

Musik, föredrag, poesi, konst och humor

Regnbågsscen i S:t Pauli kyrka är en mötesplats för alla livets färger. Under regnbågen möts musik, föredrag, poesi, konst och humor med bön, tankar från bibeln, psalmsång och ljuständning. En mötesplats för HBTQIA+ och kristen tro. En mötesplats för dig som är nyfiken eller söker ett sammanhang.

Regnbågsscen är ett samarbete mellan S:t Pauli kyrka, Universitetskyrkan och EKHO Skåne.

Kulturscener i Svenska kyrkan Malmö

Kultur i Svenska kyrkan Malmö

Här hittar du kalendern för kulturevent i Svenska kyrkan Malmö

Gränsland våren 2024

Varje onsdag klockan 18:00 är det Gränsland i S:t Johannes kyrka, en kulturscen för samtal och musik där aktuella ämnen lyfts i kyrkorummet. Kvällen inleds med en enkel kvällsmässa klockan 17:30.