Vitkalkad kyrka omgiven av en stenmur.
Foto: Anna Nilsson

Oxie kyrka

Oxie kyrka sydost om Malmö härstammar från 1100-talets senare del. Mitt emot kyrkan, på andra sidan gatan ligger församlingsgården där du hittar många av kyrkans verksamheter.

AKTUELLT FRÅN OXIE KYRKA