Så leds Oxie kyrka

Oxie kyrka tillhör Fosie församling som i sin tur är en av sex församlingar i det som kallas Malmö pastorat. Kyrkan leds av folkvalda förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd.

Malmö pastorat

De sex församlingarna i Malmö samverkar i en gemensam organisation som kallas för Malmö pastorat. Det innebär att församlingarna och de lokala kyrkorna har en gemensam administration och ledning.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och väljs direkt via kyrkovalet. Fullmäktige beslutar i principiella ärenden och andra ärenden av större vikt, exempelvis mål och riktlinjer, budget, kyrko- och begravningsavgift.

Länk till Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat

Kyrkorådet

Kyrkorådet är Malmö pastorats styrelse och dess ledamöter utses av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet förbereder och verkställer kyrkofullmäktiges beslut och styr tillsammans med kyrkoherden pastoratet.

Länk till Kyrkorådet i Malmö pastorat

Oxie kyrka ingår i Fosie församlingsråd

Oxie kyrka tillhör Fosie församling som är en av sex församlingar i det som kallas Malmö pastorat. I ett pastorat ska det finnas ett församlingsråd för varje församling. Församlingsrådet har till uppgift att fatta beslut som berör den lokala kyrkan. 

Ledamöterna utses av kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige utser församlingsråden efter att kandidater har nominerats i församlingarna. Vem som helst som bor i församlingen kan nominera en person till sitt församlingsråd. Den nominerade behöver inte tillhöra en nomineringsgrupp, det vill säga en grupp som ställt upp i kyrkovalet. Oxie kyrka ingår i Fosie församlingsråd.

De här personerna ingår i Fosie församlingsråd

Via länken nedan hittar du ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i Fosie församlingsråd. 

Ingång till kyrka med höghus i bakgrunden

Fosie församlingsråd

I Fosie församlingsråd ingår kyrkorna Fosie, Glostorp, Heliga Trefaldighet, Lockarp, Oxie och Västra Skrävlinge.

Församlingsrådets uppgifter

Via länken nedan hittar du information om Malmö församlingsråd med bland annat en förteckning över de uppgifter som församlingsrådet ansvarar för enligt kyrkoordningen.

Församlingsråd

Det finns sex församlingsråd i Svenska kyrkan Malmö. Kyrkofullmäktige utser församlingsråden efter att kandidater har nominerats i församlingarna. Församlingsråden ska utföra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.

Relaterad information

En person höjer en ordförandeklubba.

Så leds Svenska kyrkan Malmö

Svenska kyrkan Malmö leds av folkvalda förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd. Verksamheten leds av kyrkoherden och dennes ledningsgrupp.

Protokoll från Malmö kyrkofullmäktige

Här hittar du protokollen från Malmö kyrkofullmäktiges sammanträden.

Protokoll från Malmö kyrkoråd

Här hittar du protokoll från Malmö kyrkoråds sammanträden för mandatperioden 2022-2025.

Protokoll från Malmö församlingsråd

Här hittar du protokoll från församlingsråden i Malmös kyrkor.