Altare med tända ljus. Altartavla bakom föreställande Jesus med en rosa lilja och handen höjd i välsignelse.
Foto: Jens C Hilner

Fira gudstjänst i Oxie kyrka

I Oxie kyrka kan du fira gudstjänst flera gånger i veckan. Varje söndag kl. 10 är det mässa, det vill säga en gudstjänst med nattvard och på onsdagar firas morgonmässa.

Gudstjänstkalender för Oxie kyrka

I kalendern nedan ser du de gudstjänster som hålls i Oxie och Glostorps kyrkor den närmaste tiden.

Tryck på ikonerna i anslutning till kalendern om du vill ändra till att se vecko- eller månadsvy. Använd förstoringsglaset bland ikonerna för att söka.  

Se kalender för gudstjänster i hela Malmö 

Många olika typer av gudstjänster

Gudstjänsten är grunden som kyrkan står på. Lyckan, lugnet, festen, eftertanken, trösten och stillheten som för oss närmre Gud. Gudstjänsten får oss att leva i gemenskap med Jesus Kristus och varandra, med hjälp av bibeltexterna, bönen, måltiden - nattvarden - och kyrkorummet. Alla är vi välkomna precis som vi är, vana eller ovana kyrkobesökare, glada som ledsna, vid högtider och i vardagen.

Mässa varje söndag kl. 10

Högmässan på söndagar är veckans huvudgudstjänst. Gudstjänsten utgår från söndagens bibeltext och vi firar nattvard tillsammans. Efter mässan serveras kyrkkaffe i församlingsgården som ligger mittemot kyrkan. Ett trevligt sätt att träffas och umgås. 

Söndagsmässor med ett visst tema

Familjegudstjänst

Barn är alltid välkomna till gudstjänsterna i Oxie kyrka. Men några gånger per termin får barnen vara särskilt i fokus vid söndagens huvudgudstjänst som då blir en familjegudstjänst. Gudstjänsten utgår precis som vanligt från söndagens bibeltext och tema, men är anpassad för barn. Ofta medverkar barn från kyrkans olika verksamheter, Barnens bibel används vid textläsningarna, predikan talar till barnen och musiken väljs med barnen i åtanke. 

Sköna söndag

Det sker under året även andra temamässor och gudstjänster på söndagarna, exempelvis Sköna Söndag där det firas mässa följt av olika efterföljande aktiviteter.

Morgonmässa varje onsdag kl. 8.30

Morgonmässan är en enklare mässa med mycket psalmsång och nattvard. Efter mässan serveras frukost i församlingsgården. Nu i Coronatid är det ibland avvikelser från att det är mässa, se kalendarie för mer information. 

Andakter på vård- och gruppboendet Blomstergården

Diakon, präst och musiker håller regelbundet andakter för de boende på Blomstergården i Oxie, ett kommunalt vård- och gruppboendet för demenssjuka.  

ENGAGERA DIG SOM VOLONTÄR I OXIE KYRKA

Har du möjlighet och lust att bli ideellt engagerad i Oxie kyrka? Det kan handla om allt från att agera kafévärd till att duka vid Öppet hus, vara gudstjänstvärd och ingå i internationella gruppen. Extra hjälp behövs dessutom vid exempelvis påsk och vid födelsedagsfester. Även egna förslag tas varmt emot. Kontakta Annelie Johnsinius för mer information.

 

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Få information om kommande gudstjänster

Hand håller mobil som visar appen Kyrkguiden
Foto: Gustaf Hellsing / IKON

 

Du kan också få gratis information om kommande gudstjänster genom att

Swisha söndagens kollekt

Qr-kod för att swisha söndagens kollekt i Oxie kyrka

Saknar du kontanter kan du swisha söndagens kollekt till 123 419 72 16. Du kan också välja att scanna qr-koden ovan i din Swishapp.

Obs! Swishar du annan dag än söndag går din gåva till Svenska kyrkan Malmös diakonala arbete istället för till söndagens kollektändamål. 

Församlingskollekter 2021 Oxie kyrka

Följande datum 2021 är det församlingskollekt:

 • 1 januari - Diakonin i Oxie
 • 3 januari - Diakonin i Oxie
 • 10 januari - Diakonin i Oxie
 • 24 januari - Diakonin i Oxie
 • 21 februari - Diakonin i Oxie
 • 14 mars - Diakonin i Oxie
 • 2 april - Diakonin i Oxie
 • 4 april - Diakonin i Oxie
 • 25 april - Diakonin i Oxie
 • 23 maj - Diakonin i Oxie
 • 24 maj - ingen kollekt 
 • 13 juni - Diakonin i Oxie
 • 26 juni - ingen kollekt
 • 27 juni - Diakonin i Oxie
 • 11 juli - Diakonin i Oxie
 • 25 juli - BRIS Syd
 • 1 augusti - Furuboda Folkhögskola
 • 15 augusti - Malmö Kvinnojour
 • 26 september - Föreningen Åhus-gården EFS
 • 31 oktober - Skånes Stadsmission
 • 7 november - IM Individuell Människohjälp
 • 21 november - Barncancerfonden
 • 25 december - Diakonin i Oxie

RELATERAD INFORMATION