Kvinnlig präst med färgrik stola och manlig biskop med kräkla och mitra.
Foto: Jens C Hilner

Kontraktsprost Gunilla Hallonsten

Vid tillträdandet utnämndes Gunilla Hallonsten till kontraktsprost av Lunds stifts biskop. Kontraktsprostens uppdrag handlar om att bistå biskopen i stiftets arbete med att främja församlingarna samt att utöva tillsyn.

Fokus på främjandeuppdraget

- Som kontraktsprost vill jag fokusera på främjandeuppdraget genom att understryka vikten av fördjupning för pastoratets medarbetare - för anställda, förtroendevalda och ideella, berättar Gunilla Hallonsten
Läs mer om en kontraktsprost uppdrag: Kontraktsprostar i Lunds stift - Lunds stift

Konvent för profilyrkesgrupper

Kontraktsprosten har biskopens uppdrag att kalla samtligt präster och diakoner till fördjupning vid kontraktskonvent. I Malmö ser vi vikten av att även kalla församlingspedagoger och kyrkomusiker till dessa samlingar, dels för att hålla samman profilyrkena i vårt gemensamma uppdrag, dels för att de fyra profilernas grundutbildning sedan flera år genomförs tillsammans vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Vi arbetar alla med olika arbetsuppgifter men delar samma uppdrag för världen! 

Konventen genomförs en gång per termin. Ibland träffas profilerna var för sig, men oftast möts vi alla tillsammans. Församlingsherden förbereder, bearbetar och följer upp konventen i församlingen. Svenska kyrkan Malmö samlar också regelbundet övriga arbetskategorier till gemensam fördjupning, exempelvis för alla assistenter, informatörer, vaktmästare och husvärdsfunktioner.