Kvinna med ett kors tatuerat på handen håller en annan kvinna i handen.
Foto: Kristin Lidell/Ikon

Få stöd av kyrkan

Diakoni kallas ofta för kyrkans sociala arbete och handlar om att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i livets olika situationer. I Kirsebergskyrkan kan du boka samtal med diakon eller präst om du behöver prata med någon om saker som tynger dig.

Boka samtal med diakon eller präst

Samtal med en diakon eller präst är kostnadsfria, inga journaler förs och ditt besök registreras inte. Både diakon och präst har tystnadsplikt, men till skillnad från prästen är diakonens tystnadsplikt inte absolut; diakonen får i vissa fall gå vidare med information, om det till exempel finns anledning att misstänka att ett brott har begåtts. Alla besök hos diakonen måste förbokas.

Kontakta Eva Hällje Macheridis, se kontaktuppgift längre ner på sidan. 


Samtalsgrupp för dig i sorg

Att förlora en nära anhörig är svårt. Sorgen och saknaden är individuell och på samma gång allmänmänsklig. Ingen kan förstå en annan människas sorg, men att dela det svåra med andra kan vara en hjälp i sorgearbetet. Gruppen träffas vid sex tillfällen , dag eller kvällstid beroende på deltagarnas önskemål. Präst och diakon leder gruppen.

Intresseanmälan och mer information kontakta Maria Eriksson

Präster och diakoner har tystnadsplikt


Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra det vidare går det inte. 

Diakonen har också tystnadsplikt vid enskild själavård men till skillnad från en präst kan en diakon bli kallad till vittne i en rättegång. En diakon får också bryta tystnadsplikten när det handlar om brott, och vid oro för att ett barn far illa. Den som har samtalat med en diakon kan själv bestämma  om diakonen får lämna informationen vidare.

Läs mer om tystnadplikt inom Svenska kyrkan

 

  • Maria Eriksson

    Maria Eriksson

    Svenska kyrkan Malmö

    Vikarierande församlingsherde Husie församling, Arbetsledande präst Husie kyrka, Präst, Husie kyrka och församlingshem, Södra Sallerups kyrka, Kirsebergskyrkan, Ledamot verksamhetsrådet Husie kyrka, Ledamot verksamhetsrådet Kirsebergskyrkan

RELATERAD INFORMATION