Foto: Jenny Wollin

Kirsebergskyrkan

Välkommen till Kirsebergskyrkan, den lilla vitkalkade kyrkan i lantlig stil som ligger i östra delen av Malmö, i stadsdelen Kirseberg. Kirsebergskyrkan erbjuder många mötesplatser, en mångfald av körer, ett orangeri där det odlas egna altarblommor och grönsaker och det produceras honung från egen biodling. Ledorden är diakoni, musik och miljö.

SMITTSKYDDSÅTGÄRDER INFÖRS VID GUDSTJÄNSTER FRÅN 1 DECEMBER 2021 I KIRSEBERGSKYRKAN

Regeringen har beslutat att från 1 december 2021 ska det bli möjligt att använda vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som samlar fler än 100 personer inomhus.

Svenska kyrkans grundläggande hållning är att ingen ska behöva visa vaccinationsbevis för att gå på gudstjänst. Däremot kommer smittskyddsåtgärder att vidtas vid gudstjänster och kyrkliga handlingar från 1 december.

Detta gäller:

  • Du som besökare ska ha en plats att sitta på.

  • Är du i ett sällskap ska ni kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.

  • Antalet deltagare i ert sällskap får vara högst åtta. Är ni fler personer delas sällskapet upp.

  • Handsprit kommer att finnas tillgängligt.

  • Inga covidpass på gudstjänster, men begränsat antal deltagare till anvisad plats. Max 100 på anvisad plats i Kirsebergskyrkan.

  • Kyrkporten öppnas 30 minuter innan gudstjänst. 

Detta gäller konserter

Kyrkporten öppnas 30 minuter innan. Giltigt covidpass och ID krävs för att komma in på konserter. I Kirsebergskyrkan ryms 130 personer. Personer under 18 år behöver inte visa vaccinationsbevis.

AKTUELLT FRÅN KIRSEBERGSKYRKAN

Kirsebergskyrkan på instagram

Följ Kirsebergskyrkan på Instagram. Sök på kirsebergskyrkan_unga