Foto: Jenny Wollin

Kirsebergskyrkan

Välkommen till Kirsebergskyrkan, den lilla vitkalkade kyrkan i lantlig stil som ligger i östra delen av Malmö, i stadsdelen Kirseberg. Kirsebergskyrkan erbjuder många mötesplatser, en mångfald av körer, ett orangeri där det odlas egna altarblommor och grönsaker och det produceras honung från egen biodling. Ledorden är diakoni, musik och miljö. Kirsebergskyrkan tillhör Husie församling. Övriga kyrkor som ingår i Husie församling är Husie kyrka, Husie församlingshem och Syster Astrids kyrka och Södra Sallerups kyrka.

Kirsebergskyrkan renoveras och är stängd. Församlingshemmet är öppet

Kirsebergskyrkan är stängd för renovering bland annat ommålning. Kyrkan beräknas öppna till 3 december. Kyrksalen och Kronsalen hålls stängda. Församlingshemmet är öppet och verksamheter fortgår i de lokaler som inte berörs av renoveringen. Söndagarnas mässor firas i Syster Astrids kyrka i Husie församlingshem, Klågerupsvägen 254. Se kalender

Tre blad i form av pilar cirkulerar runt en jordglob.

Miljövecka i Husie församling 30 september till 8 oktober

Under veckan kan du vara med på en bytesdag - vi byter saker vi inte längre behöver, bra både för planeten och plånboken. Se kortfilm på temat miljö och hållbarhet. Ät sopplunch baserad på lokalproducerade tomater. Prata gärna miljö och nedskräpning med oss i Husie församling och hjälp oss gärna samla fimpar och snusprillor. Se alla programpunkter med tid och plats.

Hjälp till att samla fimpar och snusprillor med start 30 september

Hur många tror du känner till att nedskräpning är förenat med böter? Hur lång tid tar det för en fimp att brytas ner? Frågorna kring nedskräpning är många och under miljöveckan diskuterar vi gärna dessa med er. Med start 30 september och en vecka framåt hjälps vi åt att samla fimpar och snusprillor i vår närmiljö. Skräpplockartänger finns att låna både i Husie församlingshem och i Kirsebergs församlingshem.

En tomatplanta.

Vill du bidra med egenodlade tomater till Miljöveckans sopplunch

Odlar du tomater och får mer än du kan ta hand om? Lämna dem i köket i Kirsebergskyrkan senast måndag 2 oktober så kommer dem att vara en del av soppan som serveras under miljöveckan. Tillsammans blir det lilla till något stort och hållbart. 

Kammarkonsert med musik från Nordmakedonien: Flöjt och piano

27 september kl 18 i Backasalen, Kirsebergs församlingshem. Vane Arevski, flöjt och Nevenka Dukovska, piano framför ett kammarmusikaliskt program med musik från Nordmakedonien. Konserten sker i samarbete med Sensus studieförbund och kulturministeriet från Nordmakedonien.

Konfirmation i Kirsebergskyrkan 2023-2024

Genom en rad olika resor och äventyr via såväl brädspel, lekar, olika fysiska platser, läger och inre rum, utforskar vi tillsammans stora och små tankar, frågor och känslor.

Anmäl dig till konfirmation under sommaren 2024

Vill du växa som människa? Träffa nya vänner? Utforska vem du är? Konfirmationstiden innebär spännande upplevelser och nya perspektiv på livet. Här finns utrymme för dig och dina tankar!

En bibel med ett färggrant omslag ligger på ett bord. Två personer sitter i bakgrunden.

Befriande bibelläsning i Kirsebergskyrkan

Genom samtal och övningar i grupp tolkar vi tillsammans texterna utifrån våra egna livserfarenheter och det samhälle vi lever i. Du behöver ingen teologisk bakgrund för att delta eller tillhöra ett speciellt trossamfund. Ingen kostnad. Anmäl dig senast 11 september till Maria Eriksson

Vill du prova på att måla eller utveckla ditt måleri?

Vid 8 tillfällen träffas vi i Kirsebergskyrkan, du arbetar självständigt och tar med dig eget material och det du vill fika. Du kan få stöd och hjälp i att utveckla ditt målande. Vi formar innehållet i varje träff tillsammans.Tillfällena leds av Per Lundström och aktiviteten sker i samverkan med Sensus. Anmäl dig till höstens tillfällen som startar 4 oktober

Sverigefinskt församlingssarbete i Kirsebergskyrkan

Svenska och finska flaggan bredvid varandra.

Sverigefinskt församlingsarbete

Sverigefinskt församlingsarbete, Ruotsinsuomalainen seurakuntatyö är Svenska kyrkans egen verksamhet. Den bedrivs huvudsakligen på finska men delvis även tvåspråkigt. Arbetet syftar till att främja kristen tro och församlingsliv hos människor med finsk bakgrund eller anknytning. I Malmö är verksamheten centrerad till Kirsebergskyrkan.

Aktuellt från Kirsebergskyrkan

Miljövecka i Husie församling 30 september till 8 oktober

Publicerad:

Under veckan kan du vara med på en bytesdag - vi byter saker vi inte längre behöver, bra både för planeten och plånboken. Se kortfilm på temat miljö och hållbarhet. Ät sopplunch baserad på lokalproducerade tomater. Prata gärna miljö och nedskräpning med oss i Husie församling och hjälp oss gärna samla fimpar och snusprillor. Se alla programpunkter med tid och plats.

Hjälp till att samla fimpar och snusprillor med start 30 september

Publicerad:

Hur många tror du känner till att nedskräpning är förenat med böter? Hur lång tid tar det för en fimp att brytas ner? Frågorna kring nedskräpning är många och under miljöveckan diskuterar vi gärna dessa med er. Med start 30 september och en vecka framåt hjälps vi åt att samla fimpar och snusprillor i vår närmiljö. Skräpplockartänger finns att låna både i Husie församlingshem och i Kirsebergs församlingshem.

Kammarkonsert med musik från Nordmakedonien: Flöjt och piano

Publicerad:

27 september kl 18 i Backasalen, Kirsebergs församlingshem. Vane Arevski, flöjt och Nevenka Dukovska, piano framför ett kammarmusikaliskt program med musik från Nordmakedonien. Konserten sker i samarbete med Sensus studieförbund och kulturministeriet från Nordmakedonien.

Anmäl dig till digitalt nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev från Kirsebergskyrkan

Ta del av vad som händer i Kirsebergskyrkan genom att prenumerera på nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas till din epost en gång i månaden.

Kirsebergskyrkan på Instagram

Följ Kirsebergskyrkan på Instagram. Sök på kirsebergskyrkan_unga