Foto: Jenny Wollin

Kirsebergskyrkan

Välkommen till Kirsebergskyrkan, den lilla vitkalkade kyrkan i lantlig stil som ligger i östra delen av Malmö, i stadsdelen Kirseberg. Kirsebergskyrkan erbjuder många mötesplatser, en mångfald av körer, ett orangeri där det odlas egna altarblommor och grönsaker och det produceras honung från egen biodling. Ledorden är diakoni, musik och miljö.

Restriktioner vid gudstjänster och konserter från 12 januari 2021, Kirsebergs kyrka

Alla är välkomna på gudstjänst och konsert till Malmös kyrkor, dock följer vi gällande restriktioner från beslutande myndigheter. Från och med 23 december 2021 krävs anvisad sittplats vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus, med fler än 20 deltagare. Det innebär att antalet platser i Kirsebergskyrkan är begränsad till 50 besökare.

Vaccinationsbevis vid konserter
Ska du gå på konsert i kyrkan behöver du visa vaccinationsbevis. Kyrkporten öppnas 30 minuter innan. Giltigt covidpass och ID krävs för att komma in på konserter. Personer under 18 år behöver inte visa vaccinationsbevis. 

Smittskyddsåtgärder vid gudstjänster och kyrkliga handlingar
När det gäller gudstjänster och kyrkliga handlingar är Svenska kyrkans grundläggande hållning att ingen besökare ska behöva visa vaccinationsbevis. Däremot kommer smittskyddsåtgärder att vidtas vid gudstjänster och kyrkliga handlingar. Kyrkporten öppnas 30 minuter innan gudstjänst. Detta gäller:

  • Du som besökare ska ha en plats att sitta på.
  • Är du i ett sällskap ska ni kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  • Antalet deltagare i ert sällskap får vara högst åtta. Är ni fler personer delas sällskapet upp.
  • I alla kyrkor kommer det att finnas handsprit tillgängligt.
  • Kyrkporten öppnas 30 minuter innan gudstjänst.

Läs mer om de nya restriktionerna på regeringens webbplats

AKTUELLT FRÅN KIRSEBERGSKYRKAN

Kirsebergskyrkan på instagram

Följ Kirsebergskyrkan på Instagram. Sök på kirsebergskyrkan_unga