Diakon i grön diakonskjorta och diakonhalsband
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Få stöd av kyrkan

Diakoni kallas ibland för kyrkans sociala arbete. Det kan handla om att du behöver prata med någon när livet känns svårt eller att du behöver stöd på annat sätt. Hyllie kyrka driver även verksamheten Moment 22 som syftar till att stödja människor som har hamnat i moment 22 i livet. Den som får stöd, kunskap och mod kan själv gå vidare – och känna sig starkare.

Öppen diakonimottagning i Hyllie

Välkommen för obokade besök måndag och tisdag kl. 10–11. På telefon nås diakon säkrast på förmiddagar. Får du inget svar, lämna ett meddelande med namn och telefonnummer så ringer diakonen upp. Det går även bra att mejla.

Kontakta diakon Charlotte Lundh, se kontaktuppgifter nedan.

Leva-vidare-grupp i Hyllie

Stödgrupp för dig som har förlorat en nära anhörig

Sorgen kan se olika ut för oss men det finns mycket som är gemensamt. Många gånger kan det kännas bra att träffa andra som är i samma situation.
Hyllie kyrka erbjuder under året den som mist sin maka/make eller sambo möjlighet att delta. Personlig inbjudan skickas ut till berörda.

För mer information, kontakta diakon Charlotte Lundh. Se kontaktuppgifter nedan.

Boka samtal med en präst eller diakon

Samtal med en präst eller en diakon i Svenska kyrkan kallas ofta för själavårdssamtal. För präster och diakoner är tron på Gud självklar, men du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende. Du får – men behöver inte – prata om Gud, läsa Bibeln eller be när du talar med en präst eller diakon. 

Samtalen är kostnadsfria och du kan få samtalsstöd via telefon, digitalt eller i ett personligt möte. Kontaktuppgifter till präster och diakoner i Hyllie hittar du längre ner på sidan. 

PRÄSTER OCH DIAKONER HAR TYSTNADSPLIKT

Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra det vidare går det inte. 

Diakonen har också tystnadsplikt vid enskild själavård men till skillnad från en präst kan en diakon bli kallad till vittne i en rättegång. En diakon får också bryta tystnadsplikten när det handlar om brott, och vid oro för att ett barn far illa. Den som har samtalat med en diakon kan själv gå med på att diakonen får lämna informationen vidare.

Läs mer om tystnadplikt inom Svenska kyrkan

RELATERAD INFORMATION