Vitkalkad kyrka med torn med trappstensgavel ligger uppe på en kulle. Runt om finns gravstenar, gräs och grusgångar.
Foto: Gunnar Menander

Husie kyrka

Husie kyrka tillhör Husie församling. Kyrkan är en populär dop– och vigselkyrka. Här firas också gudstjänst vid kyrkliga högtider som advent, jul och påsk.

Förändring i verksamheterna

På grund av höga uppvärmningskostnaderna måste verksamheter i Husie församling flyttas eller koncentreras till färre lokaler. Husie kyrka samt Södra Sallerups kyrka håller stängt under veckorna och är enbart öppna vid gudstjänster och konserter.

Gudstjänster firas, men verksamheten finns i Husie 

Det är samma personal som arbetar i Husie kyrka, Södra Sallerups kyrka, Husie församlingshem och Syster Astrids kyrka. Verksamheten är förlagd till Husie församlingshem. Här hittar du allt från öppna mötesplatser till körer, barn- och ungdomsverksamhet och diakon och präst.

Konfirmation i Husie 2022-2023

I Husie kan du välja mellan en torsdagsgrupp under terminstid och en sommargrupp med en veckas lägervistelse sommaren 2023.

Konfirmandgrupper i Malmö 2022/2023

Här hittar du vilka konfirmandgrupper som startat 2022/2023. Kontakta resp. kontaktperson för gruppen om du vill veta mer eller efteranmäla dig till konfirmation i Svenska kyrkan Malmö.

Aktuellt från Husie kyrka

Anmäl dig till digitalt nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev från kyrkorna i Husie församling

I nyhetsbrevet hittar du aktuella händelser i de kyrkor som tillhör Husie församling det vill säga Syster Astrids kyrka i Husie församlingshem, Husie kyrka, Södra Sallerups kyrka samt Kirsebergskyrkan. Anmäl dig här så får du det digitala nyhetsbrevet en gång i månaden.

Vitkalkad landsortskyrka

Husie kyrkas historia

Husie kyrka ritades av C G Brunius och invigdes 1857. Den ersatte en medeltida kyrka som låg på samma plats.