Gudstjänstbesökare i S:t Johannes kyrka i Malmö
Foto: Karin Rosvall

Fira gudstjänst i Malmö

Söndag är traditionellt den stora gudstjänstdagen, men i Svenska kyrkan Malmö kan du fira många olika typer av gudstjänster, andakter och mässor, det vill säga gudstjänst med nattvard, alla veckans dagar. I rummet, språket, texterna, musiken, bönen och måltiden får vi del av det som kan hjälpa oss att leva; gemenskap med Jesus Kristus och varandra.

restriktioner vid gudstjänster och konserter från 12 januari 2022

Alla är välkomna på gudstjänst och konsert till Malmös kyrkor, dock följer vi gällande restriktioner från beslutande myndigheter.

Från och med 23 december 2021 krävs anvisad sittplats vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus, med fler än 20 deltagare. Det innebär att antalet platser i kyrkorna kan komma att begränsas. Aktuella antalet tillåtna besökare i kyrkorna hittar du på webbplatsens startsida

Vaccinationsbevis vid konserter
Ska du gå på konsert i någon av kyrkorna behöver du visa vaccinationsbevis.

Smittskyddsåtgärder vid gudstjänster och kyrkliga handlingar
När det gäller gudstjänster och kyrkliga handlingar är Svenska kyrkans grundläggande hållning att ingen besökare ska behöva visa vaccinationsbevis. Däremot kommer smittskyddsåtgärder att vidtas vid gudstjänster och kyrkliga handlingar. Detta gäller:

  • Du som besökare ska ha en plats att sitta på.
  • Är du i ett sällskap ska ni kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  • Antalet deltagare i ert sällskap får vara högst åtta. Är ni fler personer delas sällskapet upp.
  • I alla kyrkor kommer det att finnas handsprit tillgängligt.

Mer information om vad som gäller för ett enskilt evenemang hittar du på kyrkornas webbplatser. Kontaktuppgifter finns på sidan Hitta kyrka i Malmö 

Läs mer om de nya restriktionerna på regeringens webbplats

Gudstjänsten är centrum 

I gudstjänsten hämtar vi kraft och inspiration, här får vi möta Gud och varandra, i ord, musik och delandet av bröd och vin. Till gudstjänstens gemenskap är alla välkomna. Nattvardens bröd är glutenfritt och vinet är avalkoholiserat.

Gudstjänstkalender för Malmös kyrkor

I kalendern nedan ser du de gudstjänster som hålls i Malmös kyrkor den närmaste tiden. Använd ikonerna i anslutning till kalendern om du vill ändra till att se vecko- eller månadsvy. Vill du söka på gudstjänster i en viss kyrka eller en viss typ av gudstjänst använder du förstoringsglaset bland ikonerna.

Få information om kommande gudstjänster

Hand håller mobil som visar appen Kyrkguiden
Foto: Gustaf Hellsing / IKON

 

Du kan också få gratis information om kommande gudstjänster genom att

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


RELATERAD INFORMATION