Gudstjänstbesökare i S:t Johannes kyrka i Malmö
Foto: Karin Rosvall

Fira gudstjänst i Malmö

Söndag är traditionellt den stora gudstjänstdagen, men i Svenska kyrkan Malmö kan du fira många olika typer av gudstjänster, andakter och mässor, det vill säga gudstjänst med nattvard, alla veckans dagar. I rummet, språket, texterna, musiken, bönen och måltiden får vi del av det som kan hjälpa oss att leva; gemenskap med Jesus Kristus och varandra.

Gudstjänsten är centrum 

I gudstjänsten hämtar vi kraft och inspiration, här får vi möta Gud och varandra, i ord, musik och delandet av bröd och vin. Till gudstjänstens gemenskap är alla välkomna. Nattvardens bröd är glutenfritt och vinet är avalkoholiserat.

Gudstjänstkalender för Malmös kyrkor

I kalendern nedan ser du de gudstjänster som hålls i Malmös kyrkor den närmaste tiden. Använd ikonerna i anslutning till kalendern om du vill ändra till att se vecko- eller månadsvy. Vill du söka på gudstjänster i en viss kyrka eller en viss typ av gudstjänst använder du förstoringsglaset bland ikonerna.

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem

Få information om kommande gudstjänster

Hand håller mobil som visar appen Kyrkguiden
Foto: Gustaf Hellsing / IKON

Du kan också få gratis information om kommande gudstjänster genom att

Relaterad information

En kvinna sitter i gräset och lutar huvudet i handen.

Tankar inför helgen

"Naturen är så vacker i midsommartid, tänkte Josefin. Mitt i allt detta satt hon själv och kände sig trasig." Läs prästens tankar inför helgen på Svenska kyrkans bloggportal.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.

Korg med pengar

Ge kollekt

Varje söndag i kyrkan samlas veckans kollekt in. I Malmös kyrkor kan du skänka kollekt kontant eller via Swish. Läs om swishnummer till lokala kyrkor, riks-, stifts- och församlingskollekter.

En man och en kvinna håller i en korg för kollekt

Bli gudstjänstvärd

Som gudstjänstvärd är du med och delar på uppgifterna i söndagens högmässa. Det kan handla om att hälsa besökare välkomna, läsa en text eller bön, bära kors eller ljus i processionen, hjälpa till vid nattvarden eller ta upp kollekt.

Rader med psalmböcker staplade på varandra i en hylla.

Vad är vad i gudstjänsten

I gudstjänsten förekommer flera ord och moment som kan vara svåra att förstå. Nedan finns en lista som förklarar begreppen.

Gudstjänstbesökare tar emot nattvarden

Olika typer av gudstjänster

Det finns många olika typer av gudstjänster, med och utan nattvard. Läs om vad som kännetecknar olika typer av gudstjänster.