Diakon i samtal med en kvinna i cafémiljö
Foto: Alex Giacomini /IKON

Boka samtal med diakon eller präst

Det finns många situationer i livet där vi kan behöva en utomståendes stöd, erfarenhet och syn på den situation vi befinner oss i. Hos Svenska kyrkan kan du boka samtal med en diakon eller präst. Samtalen är kostnadsfria, sker under tystnadsplikt och inga journaler förs.

Texten Prata hjälper mot gul bakgrund och närbild på medelålders man med skägg och mustach

Boka samtal med en diakon

Svenska kyrkan Malmö erbjuder samtalsstöd för alla, oavsett ålder, sexualitet eller religion. Det är helt kostnadsfritt och utan journaler. Du väljer själv om samtalet ska ske digitalt, via telefon eller som fysiskt möte. Ingen fråga är för stor eller för liten.

Du bestämmer vad samtalet handlar om

Att prata med någon utomstående kan ibland vara lättare och ge andra perspektiv än när vi pratar med vänner eller familj. Diakonens eller prästens uppgift är framförallt att lyssna på dig och det du har att säga. Du bestämmer vad samtalet handlar om. Ibland räcker det med ett samtal, ibland träffas ni upprepade gånger under en längre period. Om du vill kan du också få hjälp att komma med i en av kyrkans samtalsgrupper där fler delar dina erfarenheter. Du bestämmer. 

Samtal kostar ingenting

Samtal med diakon och präst är gratis, oavsett hur många samtal ni har.

Tystnadsplikt råder

Både präster och diakoner har tystnadsplikt. Det innebär att det som sägs i era samtal stannar där. Varken prästen eller diakonen för några journaler.

Men det finns en skillnad mellan prästens och diakonens tystnadsplikt. En präst får aldrig föra vidare vad som sägs i ett själavårdande samtal. Inte ens om du vill att prästen ska göra det. Man säger att prästen har absolut tystnadsplikt. Diakonen har också tystnadsplikt, men till skillnad från en präst kan en diakon bli kallad att vittna i en rättegång. En diakon får också bryta tystnadsplikten när det handlar om brott.

Läs om tystnadsplikten i Svenska kyrkan.

Ekonomiska frågor besvaras av den lokala diakonen

Om du har frågor som rör ekonomiskt stöd ska du vända dig direkt till diakonen i den församling du tillhör. I övriga frågor hänvisas i första hand till den gemensamma samtalslinjen 040-27 92 48 så vida du inte redan har en etablerad samtalskontakt med din lokala diakon.  

Personerna är listade i bokstavsordning efter efternamn. I sökrutan nedan kan du söka på namn och kyrka. Via sidan Sök din församling kan du söka på din gatuadress för att se vilken församling du tillhör. 

  Boka samtal med en präst

  Föredrar du att prata med en präst är du välkommen att kontakta någon av Malmös präster för samtal. 

  Personerna är listade i bokstavsordning efter efternamn. I sökrutan nedan kan du söka på namn och kyrka. 

   Relaterad information

   Mobiltelefon på bord

   Jourhavande präst

   Jourhavande präst tar emot samtal alla dagar 21–06, även om du befinner dig utomlands. Du kan ringa om du är ledsen, rädd, orolig, eller känner dig ensam. Ring 112 och be att få tala med Jourhavande präst.

   Ett par går hand i hand över en asfalterad bro.

   Familjerådgivning

   Svenska kyrkans familjerådgivning i Lund erbjuder möjligheter att genom samtal hitta lösningar på de problem som uppstått i relationen till en partner eller till en annan närstående. Ring 046-71 88 90 eller mejla lund.familjeradgivning@svenskakyrkan.se för att boka en tid.