Så leds Bunkeflo strandkyrka

Bunkeflo strandkyrka tillhör Limhamns församling som i sin tur är en av sex församlingar i det som kallas Malmö pastorat. Kyrkan leds av folkvalda förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd och verksamhetsråd där sistnämnda ansvarar för verksamheten i den lokala kyrkan.

Malmö pastorat

De sex församlingarna i Malmö samverkar i en gemensam organisation som kallas för Malmö pastorat. Det innebär att församlingarna och de lokala kyrkorna har en gemensam administration och ledning.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är Svenska kyrkan Malmös högsta beslutande organ och väljs direkt via kyrkovalet. Fullmäktige beslutar i principiella ärenden och andra ärenden av större vikt, exempelvis mål och riktlinjer, budget, kyrko- och begravningsavgift.

Länk till Kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan Malmö 

Kyrkorådet

Kyrkorådet är Svenska kyrkan Malmös styrelse och dess ledamöter utses av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet förbereder och verkställer kyrkofullmäktiges beslut och styr tillsammans med kyrkoherden Svenska kyrkan Malmö.

Länk till Kyrkorådet i Svenska kyrkan Malmö

Bunkeflo strandkyrka ingår i Limhamns församlingsråd

Bunkeflo Strandkyrka tillhör Limhamns församling som är en av sex församlingar i det som kallas Malmö pastorat. I ett pastorat ska det finnas ett församlingsråd för varje församling. Församlingsrådet har till uppgift att fatta beslut som berör den lokala kyrkan. I Malmö har församlingsrådet dock delegerat detta ansvar till verksamhetsråd för varje kyrka. 

Ledamöter väljs vid kyrkovalet 

Församlingsrådets ledamöter väljs i samband med kyrkovalet. Vem som helst som bor i församlingen kan nominera en person till sitt församlingsråd. Den nominerade behöver inte tillhöra en nomineringsgrupp, det vill säga en grupp som ställt upp i kyrkovalet. Bunkeflo strandkyrka ingår i Limhamns församlingsråd som leds av ordförande Linda Attin. 

 • Linda Attin

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Ordförande Limhamns församlingsråd, Ledamot verksamhetsrådet Limhamns kyrka

  Mer om Linda Attin

  Socialdemokraterna (S)

Verksamhetsrådet i Bunkeflo strandkyrka

Verksamhetsrådet är den lokala kyrkans styrelse. Rådet består av 10–20 ledamöter från församlingsrådet. Bunkeflo strandkyrka och Bunkeflo kyrka har ett gemensamt verksamhetsråd som har till uppgift att

 • utse kyrkvärdar
 • utse den kyrkvärd som tillsammans med kyrkoherden ska ansvara för kyrkans inventarier
 • besluta om formerna för den lokala kyrkans huvudgudstjänst och fungera som samrådsorgan i andra frågor som rör kyrkans gudstjänster.
 • besluta om utlåning och uthyrning av kyrkan
 • besluta om vart kollekten ska gå i den lokala kyrkan när det är församlingskollekt
 • godkänna förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet 

Ledamöter och ersättare i Bunkeflo strandkyrkas verksamhetsråd 

 • Eva Bornemark

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot verksamhetsrådet Bunkeflo kyrka och Bunkeflo strandkyrka

 • Torkil Rönne

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot verksamhetsrådet Bunkeflo kyrka och Bunkeflo strandkyrka

 • Göran Ekman

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot verksamhetsrådet Bunkeflo kyrka och Bunkeflo strandkyrka

 • Erica Wittgren

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot verksamhetsrådet Bunkeflo kyrka och Bunkeflo strandkyrka

 • Stefanos Carlström

  Svenska kyrkan Malmö

  Ersättare verksamhetsrådet Bunkeflo kyrka och Bunkeflo strandkyrka

 • Emma Newman

  Svenska kyrkan Malmö

  Ersättare verksamhetsrådet Bunkeflo kyrka och Bunkeflo strandkyrka

 • Cecilia Nilsson

  Svenska kyrkan Malmö

  Ersättare verksamhetsrådet Bunkeflo kyrka och Bunkeflo strandkyrka

Relaterad information

En person höjer en ordförandeklubba.

Så leds Svenska kyrkan Malmö

Svenska kyrkan Malmö leds av folkvalda förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd och verksamhetsråd. Verksamheten leds av kyrkoherden och dennes ledningsgrupp.

Protokoll från församlingsråden

Här hittar du Församlingsrådens protokoll. Länken går till Svenska kyrkan Malmös intranät.

Protokoll från verksamhetsråden

Här hittar du Verksamhetsrådens protokoll. Länken går till Svenska kyrkan Malmös intranät.

Protokoll från kyrkorådet

Läs protokollen från Kyrkorådet i Malmö pastorat. Länken går till Svenska kyrkan Malmös intranät.

Protokoll från kyrkofullmäktige

Läs protokollen från Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat. Länken går till Svenska kyrkan Malmös intranät.