Så leds Bunkeflo strandkyrka

Bunkeflo strandkyrka tillhör Limhamns församling som i sin tur är en av sex församlingar i det som kallas Malmö pastorat. Kyrkan leds av folkvalda förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd och verksamhetsråd där sistnämnda ansvarar för verksamheten i den lokala kyrkan.

Malmö Pastorat

De sex församlingarna i Malmö samverkar i en gemensam organisation som kallas för Malmö pastorat. Det innebär att församlingarna och de lokala kyrkorna har en gemensam administration och ledning.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är Svenska kyrkan Malmös högsta beslutande organ och väljs direkt via kyrkovalet. Fullmäktige beslutar i principiella ärenden och andra ärenden av större vikt, exempelvis mål och riktlinjer, budget, kyrko- och begravningsavgift.

Länk till Kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan Malmö 

Kyrkorådet

Kyrkorådet är Svenska kyrkan Malmös styrelse och dess ledamöter utses av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet förbereder och verkställer kyrkofullmäktiges beslut och styr tillsammans med kyrkoherden Svenska kyrkan Malmö.

Länk till Kyrkorådet i Svenska kyrkan Malmö

Bunkeflo strandkyrka ingår i Limhamns församlingsråd

Bunkeflo Strandkyrka tillhör Limhamns församling som är en av sex församlingar i det som kallas Malmö pastorat. I ett pastorat ska det finnas ett församlingsråd för varje församling. Församlingsrådet har till uppgift att fatta beslut som berör den lokala kyrkan. I Malmö har församlingsrådet dock delegerat detta ansvar till verksamhetsråd för varje kyrka. 

Ledamöter väljs vid kyrkovalet 

Församlingsrådets ledamöter väljs i samband med kyrkovalet. Vem som helst som bor i församlingen kan nominera en person till sitt församlingsråd. Den nominerade behöver inte tillhöra en nomineringsgrupp, det vill säga en grupp som ställt upp i kyrkovalet. Bunkeflo strandkyrka ingår i Limhamns församlingsråd som leds av ordförande Christel Rosenberg. 

Christel Rosenberg

Svenska kyrkan Malmö

Ordförande Limhamns församlingsråd, Ordförande verksamhetsrådet Limhamns kyrka

Verksamhetsrådet i Bunkeflo strandkyrka

Verksamhetsrådet är den lokala kyrkans styrelse. Rådet består av 10–20 ledamöter från församlingsrådet. Bunkeflo strandkyrka och Bunkeflo kyrka har ett gemensamt verksamhetsråd som har till uppgift att

  • utse kyrkvärdar
  • utse den kyrkvärd som tillsammans med kyrkoherden ska ansvara för kyrkans inventarier
  • besluta om formerna för den lokala kyrkans huvudgudstjänst och fungera som samrådsorgan i andra frågor som rör kyrkans gudstjänster.
  • besluta om utlåning och uthyrning av kyrkan
  • besluta om vart kollekten ska gå i den lokala kyrkan när det är församlingskollekt
  • godkänna förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet 

Ledamöter och ersättare i Bunkeflo strandkyrkas verksamhetsråd 

Spjalle Joelson

Svenska kyrkan Malmö

Orförande verksamhetsrådet Bunkeflo kyrka och Bunkeflo Strandkyrka

Pierre Schelander

Pierre Schelander

Svenska kyrkan Malmö

Arbetsledande Präst, Bunkeflo strandkyrka, Ledamot verksamhetsrådet Bunkeflo kyrka och Bunkeflo strandkyrka

Eva Bornemark

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Ledamot verksamhetsrådet Bunkeflo kyrka och Bunkeflo strandkyrka

Mer om Eva Bornemark

Frimodig kyrka

Göran Ekman

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot verksamhetsrådet Bunkeflo kyrka och Bunkeflo strandkyrka

Jan Hasselgren

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot verksamhetsrådet Bunkeflo kyrka och Bunkeflo strandkyrka

Ingrid Ludwig

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Ledamot verksamhetsrådet Bunkeflo kyrka och Bunkeflo strandkyrka

Mer om Ingrid Ludwig

Borgerlig allians i Malmö pastorat (BOA)

Ida Eriksson

Svenska kyrkan Malmö

Ersättare verksamhetsrådet Bunkeflo kyrka och Bunkeflo strandkyrka

Anna-Stina Honnér

Svenska kyrkan Malmö

Ersättare verksamhetsrådet Bunkeflo kyrka och Bunkeflo strandkyrka

Torkil Rönne

Svenska kyrkan Malmö

Ersättare verksamhetsrådet Bunkeflo kyrka och Bunkeflo strandkyrka

RELATERAD INFORMATION