Få stöd av kyrkan

Kyrkan kan ge dig stöd när du behöver det, vart du än befinner dig i livet. Det kallas diakoni. I Bunkeflo Strandkyrka kan du kontakta diakon eller präst om du vill prata med någon. Kontakta diakonen om du vill ha hjälp att söka fonder eller är i behov av ekonomisk hjälp.

Boka samtal eller hembesök

Det kan göra stor skillnad att få prata med någon som har tid att lyssna. I kyrkan kallas sådana samtal för själavårdande samtal och leds av diakon eller präst. Kyrkan erbjuder själavårdande samtal för alla människor, oavsett om du är medlem i kyrkan eller inte. Samtalen är kostnadsfria och både diakoner och präster har tystnadsplikt. Det förs inga journaler och besöket registreras inte. Samtalet kan ske både över telefon och vid ett fysiskt möte. 

Information om prästers och diakoners tystnadsplikt i Svenska kyrkan. 

FÅ BESÖK AV DIAKON ELLER PRÄST

Är du ensam eller har frågor om livet och kristen tro, men svårt att komma till kyrkan kan en diakon eller en präst komma hem till dig istället.  Varje hembesök ser olika ut och formas enligt dina behov och önskemål.

Kontakta diakonen i Bunkeflo Strandkyrka

Inger Gustavsson

Inger Gustavsson

Svenska kyrkan Malmö

Diakon, Bunkeflo strandkyrka

RELATERAD INFORMATION