Samtal kring Bibeln
Foto: Magnus Aronson / IKON

Andlig fördjupning

Andlig fördjupning handlar om att reflektera över och utforska kristen tro och liv. I Svenska kyrkan Malmö finns det många möjligheter till fördjupning: bibelgrupper, bönegrupper, meditation, pilgrimsvandring, retreater, bibliodrama, andlig vägledning och mycket mer.

Man leder en annan person ut i havet

Andlig vägledning

Genom andlig vägledning får du någon som hjälper dig att lyssna, urskilja och tolka dina upplevelser av Gud. Du får en medvandrare som stödjer dig på din andliga resa. 

Två personer sitter runt ett bord med en bibel och en kaffekopp

Bibelgrupper

Samtalsgrupper där människor träffas, läser och diskuterar Bibelns texter och vad texterna har att säga oss idag.

Kvinna i bön framför tända ljus

Bön och meditation

Bön är hjärtats samtal med Gud. Meditation är en ordlös böneform som hjälper oss att bli närvarande i oss själva så att vi tydligare hör Guds röst. I Malmös kyrkor erbjuds bönegrupper, ignatiansk bibelmeditation, kristen djupmeditation, meditation i rörelse och helig dans.

Teckning i lila, gult och rött föreställande en kvinna

Bibliodrama

Workshop där dina egna erfarenheter och din livsberättelse kommer i kontakt med en bibelberättelse, en saga eller en annan poetisk eller religiös text. Bibliodrama har visat sig vara ett fantastiskt verktyg för att undersöka existentiella fråga i den egna tron och i mötet mellan kulturer och religioner.

Bildmontage illustration av enneagram och foto Jesusikon

Enneagrammet

Enneagrammet är en psykologisk modell för självkännedom och andlig utveckling. Modellen hjälper oss att förstå vår och andras motivation och drivkraft. S:t Matteus kyrka i Malmö erbjuder såväl grundkurs som fortsättningskurs i enneagrammet.

Samtal kring Bibeln

Katekumenat– en väg till gemenskap och tro

Katekumenatet är en slags dopundervisning för dig som är vuxen och vill veta mer om vad det innebär att leva en personlig kristen tro i vardagen. S:t Andreas kyrka och S:t Matteus kyrka erbjuder katekumenat.

Bilden visar en kvinna sittande på stranden och som skriver i anteckningsblock

Write Your Self - att skriva för att läka

Att sätta ord på din egna berättelse kan vara ett sätt att komma vidare efter trauma och svåra upplevelser. Skrivkursen Write Your Self inleds med två skrivaftnar i Fosie församlingsgård. Övernattning 16-18 juni på Äspögården. Inga förkunskaper och utan kostnad. Anmäl dig senast 8 maj

Pilgrimer på väg genom somrigt svenskt landskap

Pilgrimsvandra - att be med fötterna

En pilgrimsvandring är både en yttre och en inre vandring. En pilgrim ber med fötterna kan man säga. I Svenska kyrkan Malmö anordnas pilgrimsvandringar året runt.

Mediterande människor i ett kyrkorum

Retreat– lev en tid i bön och meditation

Att åka på retreat innebär att dra sig tillbaka från vardagen för att i stillhet och tystnad hitta och lyssna in Guds röst i livet. Ofta sker retreaten i grupp under ledning av en retreatledare.

Ung kvinna med hörlurar lyssnar på mobilen.

Tid med Gud hemma

Det finns många appar och poddar med kristen inriktning, gratis att ladda ner eller lyssna på där appar och poddar finns. Svenska kyrkan har också ett eget Spotifykonto med spellistor på olika teman. SVT och Sveriges radio sänder helgmålsringning och gudstjänster.

Beställ broschyren Andlig fördjupning

Foto: Shutterstock

I broschyren Andlig fördjupning hittar du information om hur du kan lära dig mer om kristen tro i Malmös kyrkor. Broschyren kan hämtas i kyrkan, läsas via issuu.com eller beställas i tryckt form via kommunikation.malmo@svenskakyrkan.se  .

Nyfiken på Gud?

Läs om kristen tro

Relaterad information

En person sitter i en kyrkbänk med en bibel i knät.

Bibeln

I Bibeln möter vi en skatt av berättelser, lyrik och framtidsspaningar som tillsammans är själva grunden för kristen tro och tradition. Bibeln visar vem Gud är och hur Gud handlar i historien och i våra liv. I alla tider har Bibeln också inspirerat till litteratur, musik och konst.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.

Döpas som vuxen

Det finns ingen åldersgräns för dop

I Sverige är det vanligast att man döps som barn, men det finns ingen åldersgräns för dop. Många döps också som unga i samband med konfirmation eller i vuxen ålder. 

En gång döpt, alltid döpt

Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Många döps därför i samband med att de ansöker om att få bli medlemmar i kyrkan. Är du tidigare döpt i annat ett kristet samfund behövs inget nytt dop. Ett kristet dop gäller alltid. Om du vill kan du be om en ceremoni där du får bekräfta ditt dop.

Frågor kring att döpas som vuxen

För mer information om att döpas som vuxen, kontakta Svenska kyrkan Malmös växel 040-27 90 00 och be att få prata med en präst.

Konfirmeras efter åttan eller som vuxen

Blev du inte konfirmerad som tonåring? I din församling erbjuds alltid en möjlighet att konfirmeras som vuxen.