Gudstjänst och bön

I Lycksele församling firas gudstjänst på många olika sätt både i vardagen och varje söndag. Söndagen är Jesu uppståndelsedag och är därför kyrkans centrum och gemensamma gudstjänstdag.
I Lycksele kyrka firas mässa eller gudstjänst varje söndag året runt.

I församlingens övriga kyrkor firas gudstjänst varannan vecka eller mer sällan. Du hittar gudstjänsttiderna i kalendern här på hemsidan och i Lycksele annonsblad.

Välkommen till gudstjänsten precis som du är!

 

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoaret

https://www.svenskakyrkan.se/bon