Natur, skog, träd och höst i Sverige.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Ställ dina frågor om skogsbruket

Svenskt skogsbruk är just nu i fokus för granskning. Avverkningsmetoder diskuteras kopplat till biologisk mångfald och andra naturvärden. Främst är det trakthyggesbruket som granskas. Metoden används allmänt i svenskt skogsbruk och så även i Lunds stifts skogar. Har du frågor eller synpunkter som rör vårt skogsbruk – hör av dig till oss.

Lunds stift förvaltar cirka 9 400 hektar produktiv skogsmark i Skåne och Blekinge. Tolv procent av skogsinnehavet är inriktat på natur- eller landskapsvård. På denna areal finns inga avkastningskrav och åtgärder utförs enbart i syfte att höja och bevara natur- eller landskapsvärden.

Trakthyggesbruk är en beprövad metod som har mycket forskning bakom sig men som fortfarande har förbättringspotential. Den kompletteras med hyggesfria avverkningsmetoder, främst nära bebyggelse och rekreationsområden eller för att stärka naturvärden i speciellt värdefulla skogar. Forskning kring hyggesfria metoder följs noga av egendomsförvaltningen.

Svenska kyrkans skogsbruk har till främsta uppgift att bidra till verksamheten i församlingarna. Samtidigt ingår uppdraget att värna Guds skapelse, det vill säga skogsbruket ska bedrivas med stor omsorg om naturen och människorna. Det är denna ibland komplicerade balansgång som präglar Lunds stifts egendomsförvaltning. Självklart utifrån de lagar och ramverk som gäller skogsbruk, naturvård- och hänsyn.

Förvaltningens skogsbruk är sedan år 2000 miljömärkt enligt PEFC™ och sedan även miljömärkt enligt FSC® (FSC-C014110). 

Om du har frågor om skogsbruket på stiftets marker, eller synpunkter på detsamma, tveka inte att höra av dig direkt till Lunds stift!

Kontakt
Katarina Hallenborg, Chef för avdelningen för egendomsförvaltning, Tel: 046-15 55 60.

läs mer om svenska kyrkans skogsbruk