Foto: Emilie Westman

Stiftens skogar

Svenska kyrkan förvaltar Prästlönetillgångarna som består av skogsmark jordbruksmark och värdepapper.

Svenska kyrkan förvaltar skogar över hela Sverige, från Karesuando i norr till Skurup i söder. Den sammanlagda arealen skog är ungefär 460 000 hektar (varav knappt 400 000 hektar produktiv skogsmark). Skogsmarken ingår, tillsammans med jordbruksmark och fonder, i det som kallas prästlönetillgångar. Prästlönetillgångarna är stiftelseliknande tillgångar. Det betyder att de inte är en del av Svenska kyrkan, utan fristående, självständiga juridiska personer som förvaltas av respektive stift. Förvaltningen är reglerad i Lagen om Svenska kyrkan, och förvaltningens inriktning beskrivs i Kyrkoordningen. Stiften är genom egendomsnämnden eller egendomsutskottet i respektive stift förvaltningsansvariga för prästlönetillgångarna inom det egna stiftet, och därmed finns det ingen central skogsförvaltning. Det finns trots det många gemensamma nämnare, och stiften samarbetar om till exempel skogsbrukscertifiering, forskningsprojekt och vissa utbildningar.

Stiftsgränser

 

Kontaktinformation till stiften hittar du här.

Prästlönetillgångarna

Svenska kyrkan förvaltar skog och mark över hela Sverige – från Karesuando i norr till Smygehuk, landets sydligaste udde. Tillgångarna går under namnet prästlönetillgångarna, eftersom de en gång i tiden kom till för att avlöna prästen.