Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Stiftens skogar

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stiftens skogar

Svenska kyrkan förvaltar Prästlönetillgångarna, som består av skogsmark, jordbruksmark och värdepapper.

Svenska kyrkans skogar finns över hela Sverige, från Karesuando i norr till Skurup i söder. Den sammanlagda arealen uppgår till nästan 400 000 ha och de samlade prästlönetillgångarna är därmed Sveriges femte största skogsägare.

Stiftsgränser

Kyrkans jordägande har en lång historisk tradition. Allmogen skänkte prästgård och mark till kyrkan för att ge prästen en möjlighet till försörjning. Åkrar och ängar för att odla och hålla boskap, och skog för jakt och vedhuggning. Den gemensamma benämningen på den egendom som tillförts Svenska kyrkan på det viset är prästlönetillgångar. Dagens prästlönetillgångar förvaltas av stiften och består av prästlönefastigheter och prästlönefonder.

Även om varje stift ansvarar för förvaltningen av prästlönetillgångarna inom det egna stiftet så finns flera gemensamma nämnare. På de här sidorna beskriver vi det som är gemensamt för stiftens skogsförvaltning och arbetet med ett hållbart och hänsynsfullt skogsbruk. Lokal information kan fås från varje stift, se sidan med kontaktinformation.

 
Sofia Bäcklund

Sofia Bäcklund

Stiftens skogar

Mer om Sofia Bäcklund

Verksamhetsledare, Stiftens Egendomsförvaltningars Förening