Närbild på knäppta händer vid en ljusbärare.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Utforska tro och lärande

Lunds domkyrka har varit en mötesplats för människors andliga längtan sedan 1100-talet. Gudstjänst, veta mer om kristen tro, bön, bibelgrupp, meditation, pilgrimsvandring, konfirmation, katekumenat, andlig fördjupning, Killans bönegård och medvandrarskap.

Utforska kristen tro med Lunds domkyrka

Kristen tro har uttrycks på olika sätt i olika tider. Samtidigt finns ett tydligt centrum: tron att Gud befriar människan genom Kristus.

Läs kortfattat om kristen tro i Svenska kyrkans tradition.

I Lund kan du utforska den kristna tron genom gudstjänster, samtalsgrupper, bön, bibelgrupper, körer, meditation, pilgrimsvandringar, konfirmation för unga och katakumenatundervisning (vuxenväg till tro) för vuxna. Du kan också vara med i andliga fördjupningsgrupper som anordnas av Killans bönegård på Österlen. 

Tjej tänder ljus i ljusbäraren.

Bön

Bön är ett samtal med Gud. Du kan be hur som helst och om vad som helst, med ord eller tyst i hjärtat. Det är lika mycket en bön om du ber i en kyrka, som i naturen eller på bussen. I Lunds domkyrka finns flera platser avsedda för enskild bön och bönegrupper om du vill be tillsammans med andra.

En kvinna läser en bibel.

Bibelsamtal och samtalsgrupper

I bibel- och samtalsgrupper får du tala om din tro och läsa och diskutera tillsammans med andra vad Bibelns texter har att säga oss i dag.

Pilgrimsstavar i Lunds domkyrka

Pilgrimsvandring

Att pilgrimsvandra är att be med fötterna. Det är både en inre och en yttre resa till en helig plats. Lunds domkyrka och pilgrimscentrum Liberiet är navet för de pilgrimsvägar som går genom Skåne och Blekinge.

Meditationskuddar på golvet.

Meditation i Liberiet

Flera gånger i veckan har du möjlighet att utöva tyst, zen-inspirerad meditation på Liberiet i Lund.

Någon knappar på sin mobiltelefon.

Kristen tro i appar, poddar, radio och tv

Det finns många appar, poddar, spellistor, radio och tv-sändningar med kristen inriktning, gratis att ladda ner eller lyssna på online.

Konfirmander i vita kåpor på väg in i vapenhuset.

Konfirmation

Att konfirmera sig är att bekräfta sitt dop och säga ja till att fortsätta fundera kring livets stora frågor. Det år du fyller 14 år får du en inbjudan att vara med i de 24 äventyren, Lunds domkyrkas konfirmationsgrupper. Är du mellan 16 och 19 år finns gymnasiekonfirmation.

Relaterat innehåll

Killans bönegård på Österlen

Killans bönegård är en plats för bön, reträtt och andlig vägledning.