Solsken över tvärskeppet. I hörnen syns gröna löv.
Foto: Kristina Strand Larsson

Miljödiplomerad kyrka

Sedan hösten 2021 är Lunds domkyrkoförsamling tillsammans med alla övriga församlingar i Lunds pastorat miljödiplomerad enligt Svenska kyrkans miljödiplomeringssystem. Det innebär att kyrkan arbetar systematiskt för en andligt, ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar kyrka.

Vi bär tillsammans ansvaret för att vårda den värld Gud skapat och fördela skapelsens gåvor på ett rättvist och hållbart sätt. En rättvis fördelning omfattar både dagens och kommande generationers behov.

Miljöpolicy Svenska kyrkan i Lund

Alla församlingar i Lunds pastorat är miljödiplomerade


År 2017 beslutade  kyrkorådet i Lunds pastorat att alla församlingar skulle miljödiplomeras. Miljöiplomeringen slutfördes i november 2021. 

Som utgångspunkt i miljödiplomeringsprocessen används Svenska kyrkans nationella miljödiplomeringssystem för hållbar utveckling. Miljödiplomeringen innebär att församlingen arbetar för en större medvetenhet om hur val i vardagen påverkar vår planet, lokalt och globalt. Det handlar om vad kyrkan i praktiken kan göra för att medverka till en ekologiskt, ekonomiskt, socialt och existentiellt hållbar utveckling.

Klimatneutrala år 2030

Delmål ett att bli miljödiplomerad är i hamn och nu väntar nästa stora mål; att vara klimatneutrala år 2030. Det innebär att samtliga verksamheter ska genomsyras av klimat- och miljömedvetenhet och att kyrkan ska vara ett föredöme för hållbar utveckling, solidaritet och rättvisa.

Läs om pastoratets arbete för att bli klimatneutrala år 2030

 

Hållbarhetsmål

Här finns de hållbarhetsmål som Svenska kyrkan Lund arbetar mot.

Artikel om miljödiplomeringen

Svenska kyrkan i Lund är miljödiplomerad

Relaterat innehåll

En samlingsbild av olika hållbarhets-relaterade företeelser.

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande i Svenska kyrkans verksamhet. Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands.