Meditationskuddar på golvet.
Foto: Kristina Strand Larsson

Meditation i Liberiet

Flera gånger i veckan har du möjlighet att utöva tyst, zen-inspirerad meditation på Liberiet i Lund.

Meditation inspirerad av zenbuddhistisk meditation

Flera gånger i veckan finns det möjlighet att delta i tyst zen-inspirerad meditation i Liberiet invid Lunds domkyrka. Tyst meditation har praktiserats här sedan 1980-talet, inspirerad av zenbuddhistisk meditation.

Upprätt sittställning och fri andning varvas med meditativ gång

Viktigt för denna typ av meditation är en välbalanserad, upprätt sittställning och fri andning. Själva övningen är att vara här och nu. Vi låter allting vara som det är. Tankar och sinnesintryck får komma och gå som moln som passerar ett berg. Till hjälp i detta brukar man följa andningens rörelser med sin uppmärksamhet. Rökelsen påminner om hur kropp och själ är sammanflätade. Varje andetag förenar oss med nuet och det tidlösa. Vi mediterar sittande 2 x 25 minuter med meditativ gång mellan passen. Toner från Zens traditionella klangskål lugnar, markerar när vi ska stå, gå meditativ gång och sitta ner.

Meditation ger avslappning och ett inre lugn

Att sitta tillsammans ger oss ett enkelt samband. Ord och tycke kan för en stund lämnas därhän. Den tysta meditationen tar oss bort från vardagens stress och oro och ger oss avslappning och ett inre lugn. När vi kommer till ro i kropp och själ syns en vishet bortom alla gränser.

Introduktion innan första meditationstillfället

Innan du sitter med första gången behöver du få en introduktion. Den erbjuds på måndagar kl. 12.15 efter anmälan. Se nedan för anmälan och kontakt.

Tid och plats

Följande tider erbjuds:

  • Måndagar kl. 12.30–13.30 
  • Torsdagar kl. 17–18
  • Fredagar kl. 6.55–7.55
  • Fredagar kl. 8.55–9.55

Vissa torsdagar är passen förlängda pass.

Observera: Vi träffas minst 5 minuter före varje tillfälle. Timmen är uppdelad i två 25-minuterspass. Mellan dessa två pass går vi meditativt några minuter.

All meditation sker på ovanvåningen i Liberiet bredvid Domkyrkan. 

Vid inställda pass skickas information ut via Facebook

Om ett pass ställs in med kort varsel skickas information om detta ut via Facebooksidan Meditation Liberiet

Röd tegelbyggnad med rött tegeltak och trappstensgavlar.

Pilgrimsplats Liberiet

Precis söder om Lunds domkyrka ligger Liberiet, en röd tegelbyggnad som uppfördes under 1400-talet för att fungera som domkapitlets bibliotek. Sedan dess har huset haft många olika funktioner. I dag är det ett centrum för andlig fördjupning och pilgrimscentrum i Lunds stift.

Två ljuskoppar med värmeljus och ett rökelsekar står på en vassmatta.

Facebook-gruppen Tyst meditation på Liberiet i Lund

Tyst meditation i Liberiet är en öppen Facebook-grupp för dig som är intresserad av att meditera på Liberiet i Lund.