Dramatiskt ljus på pelare och valv i kryptan.
Foto: Kristina Strand Larsson

Lunds domkyrka fyller 900 år

År 2023 är det 900 år sedan Lunds domkyrkas äldsta altare invigdes. Det östra altaret i kryptans absid invigdes den 30 juni 1123 till Johannes döparen, profeter och patriarker. Det firas med ett jubileumsprogram under hela året. Den första jubileumshelgen firas 30 juni 2 juli 2023. Under helgerna i september uppmärksammas jubiléet. Runt den 17 september är vetenskap, tro och tid i centrum. Den 17 september 1923 återinvigdes nämligen uret.

Jubileumsåret har börjat

Kryptans altare och konstglasfönster.

Det händer under jubileumsåret

Den 30 juni 1123 invigdes kryptans altare till alla profeter och patriarker. Detta 900-årsjubileum ska vi såklart fira! Den 6 januari 2023 inleddes jubileumsåret med en TV-sänd gudstjänst och mottagande av ett nytt konstglasfönster i kryptan. Under året bjuder vi på historiska visningar, konstutställningar, temagudstjänster, föreläsningar, konserter och mycket mer.

Glasmästare Per Hebsgaard och konstnär Erika Lagerbielke vid det nya konstglasfönstret i Domkyrkans krypta.

Nytt konstglasfönster inleder jubileumsåret

2023-01-03: År 2023 är ett jubileumsår för Lunds domkyrka. Kryptans östra altare invigdes den 30 juni 1123 till Johannes döparen och profeter och patriarker. Trettondedag jul, den 6 januari, uppmärksammas jubiléet för första gången under året då vi har glädjen att ta emot ett nytt konstglasfönster vid altarplatsen i Lunds domkyrkas krypta.

Ta del av kunskapen och festligheterna

Med start Trettondedag jul, den 6 januari 2023 inleds ett festligt jubileumsår med en TV-sänd gudstjänst från kryptan. Då kommer vi också att ta emot ett nytt konstglasfönster vid altarplatsen i kryptan. Mer om fönstret och hur det kommit till kan du läsa här.

Jubileumsprogrammet

Under året bjuder Domkyrkan på historiska visningar, konstutställningar, temagudstjänster, föreläsningar, konserter och teater. Ny forskning kring Lunds domkyrkas historia presenteras också i åtta nyutgivna böcker.

Ny forskning presenteras i åtta böcker

Domkyrkorådet, som förvaltar Domkyrkan, har inför jubileet tagit initiativ till ett större forskningsprojekt vars syfte är att få fram ny kunskap om Domkyrkan och dess historia. För första gången på många år har forskare inom arkeologi, konsthistoria, arkitektur och teologi arbetat med Domkyrkan för att sammanställa aktuell forskning. Till exempel gjordes en geologisk scanning 2016 av hela Domkyrkan och Domkyrkoplatsen. Forskarna har även tagit del av undersökningar från andra europeiska kyrkor och kyrkomiljöer som kan kasta ljus över Lunds domkyrkas historia. 

Vetenskapsstudierna gäller såväl det materiella som det immateriella kulturarvet. Katedralen byggdes av sten men också av musik, liturgi och sin samtids människor.

Forskningen pågår och är nu i sin slutfas. De åtta böckerna är en sammanfattning av ny och äldre forskning och ges ut av förlaget Makadam.

  • Volym 1: Lunds domkyrka. Medeltiden. Ansvarig: Stephan Borgehammar.
  • Volym 2: Lunds domkyrka. Nya tiden. Byggnaden och arkitekterna. Ansvarig: Stephan Borgehammar.
  • Volym 3: Lunds domkyrka. Nya tiden. Katedralen i samhället. Ansvarig: Stephan Borgehammar.
  • Volym 4: Lunds domkyrka. Inredning och inventarier. Ansvarig: Herman Bengtsson.
  • Volym 5: Lunds domkyrka. Gravminnen. Ansvarig: Herman Bengtsson.
  • Volym 6: The Medieval Liturgy of Lund Cathedral. Ansvarig: Stephan Borgehammar.
  • Volym 7: Lunds domkyrka. Katedralen i bruk - 1500-tal till idag.  Ansvarig: Stephan Borgehammar.
  • Volym 8: Lunds domkyrka. Idéer och världsbilder. Ansvarig: David Dunér. Kommer i november 2023.

Samtliga böcker kommer att presenteras i olika populärvetenskapliga föreläsningar av ansvarig författare och medförfattare under våren 2023.

Historiska visningar

Under året görs det särskilda satsningar på historiska visningar av Domkyrkan. Skolor kommer får egna inbjudningar för olika pedagogiska program där Domkyrkans framväxt visar hur samhället och samhällsplaneringen har påverkats under 900 år.

Musik och kultur under 900 år

Under jubileumsåret kommer flera större och mindre konserter hållas för att uppmärksamma de olika genrer från medeltid till nutid. Flera konstutställningar lyfter fram kyrklig konst under århundradena. 

Pressmaterial

För pressmaterial maila Linda Oskfred, kommunikatör linda.oskfred@svenskakyrkan.se

Få automatiska nyhetsuppdateringar

Följ oss på Facebook för att få information löpande.

Historia under 900 år

Mer om Domkyrkans byggnadshistoria hittar du här.

Kontaktperson

För frågor kring jubileumsåret maila: Linda Oskfred.